NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Časopis Pobocza: Poláci známí i neznámí

Internetový literárně kulturní čtvrtletník Pobocza (Časopis věnovaný kultuře střední a východní Evropy), existující od roku 1998, se zaměřuje především na soudobou poezii střední a východní Evropy a vychází zároveň ve čtyřech jazykových mutacích – polské, české, srbské a slovinské. Snaží se mapovat básnickou tvorbu celého regionu: i v aktuálním druhém letošním čísle se tak můžeme setkat s poezií (výjimečně prozaickými texty) nejen polských a českých autorů, ale také s básníky běloruskými, ukrajinskými, srbskými či slovinskými.

 

Z česko-polského pohledu působí nové číslo časopisu Pobocza poněkud ambivalentně. Už jsme si zvykli, že okruh autorů přispívajících do časopisu je poměrně úzký, takže nepřekvapí, že pod dvěma ze tří textů (pomineme-li do zmíněných čtyř jazyků přeložené básně z pera více než dvaceti autorů) jsou podepsáni "kmenoví autoři" Grzegorz Kociuba a Andrzej Lam. Nepřekvapí však ani témata jejich příspěvků. Grzegorz Kociuba věnoval svou esej Rozměry marnosti tvorbě básníka Macieje Meleckého, tedy autorovi, který je už v Čechách za poslední dobu poměrně známý (připomeňme např. antologii Mrtvé body, v českých slavistických kruzích často zmiňovanou, nebo ostravskou revue Protimluv). Literární historik Andrzej Lam zase pro změnu zrecenzoval známou knihu Mariusze Szczygła Gottland, kterou už snad ani není třeba představovat. Její český překlad se ostatně chystá na podzim tohoto roku.

 

První zmíněný text je přitom napsán živě a zajímavě, Kociubova analýza Meleckého tvorby navíc sleduje i její vývojové proměny (od Lamovy recenze bychom měli bohužel očekávat mnohem více), naše výtka tedy může směřovat spíše obecně k výběru témat, kterým se tak či onak slavisticky orientované časopisy věnují. Proti tomu se však čtvrtletník Pobocza sám ohrazuje výběrem polského básnického okénka - přináší ukázky z tvorby u nás méně známých básníků Adama Wiedemanna, Pawła Szydła a Wojciecha Kasse (všechny básně lze na stránkách časopisu nalézt jak v originálu, tak - nejen - v českém překladu). Básník a povídkář Adam Wiedemann zaujme jak takřka postmoderní hrou se sonetovou formou, tak fragmentárností a zdánlivou chaotičností svých veršů, v nichž se právě rychlým sledem drobných, téměř všedních pozorování snaží s jemným humorem i nadsázkou zachytit svět, kde "nikdo ke mně nemluví". Své básně představuje i Paweł Szydeł, který tak sice na jednu stranu potvrzuje tezi o jisté uzavřenosti časopisu Pobocza, neboť je zároveň jejím šéfredaktorem, ale na straně druhé je to jeden z autorů, kteří si zaslouží být představeni i českým čtenářům (byť jeho verše před několika lety nabídlo i Psí víno). Jeho téměř básnická próza je rovněž obrazem moderní doby, nevnímané rozhodně pozitivně, přesto s invencí a neotřelým smyslem pro jemný humor. Polský trojlístek doplňuje básník a esejista Wojciech Kass, jehož verše jsou další variací na věčné téma pomíjivosti a nestálosti, aneb kterak se vyrovnat s přirozeným během světa, včetně jeho konce. Poezie jemná, neagresivní, kultivovaná, která potěší.

 

Nejnovější číslo časopisu Pobocza najdete na adrese www.pobocza.pl

 

-mb-

20. 07. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130507 návštěv, dnes zatím 341 (2 online).