NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Cesty za prací jako problém současné Polské republiky

„Doba přesunů čehokoli kamkoli“ se možná v budoucnu stane výstižným pojmenováním našeho dneška. Svou kapitolu v jeho dějinách najdou i cesty za prací. Aktuálním polským problémům s pracovní migrací věnujeme tento text. Opíráme se převážně o materiály publikované na webu britské BBC. Na část z nich přímo odkazujeme v závěru tohoto článku.

 

První zprávu věnovanou Polákům pracujícím v Británii publikovala britská BBC již v létě 2005, rok po vstupu deseti „nováčků“ do Evropské unie. Autobusová společnost Stagecoach se rozhodla během několika následujících měsíců zaměstnat sto polských řidičů, aby jí nedostatek pracovníků nebránil v rozšiřování firemních služeb po Spojeném království. Společnost uváděla, že ve spolupráci s poradenskou firmou ve Varšavě využívá přebytku řidičů v Polsku po privatizacích a reformách v polské dopravě. Lákadlem byla mimo jiné hodinová mzda na úrovni sedmi a půl libry, oproti dvěma librám mzdy v Polsku. Připomenout nebo převyprávět by šlo i podobný krok skotské policie z dubna 2006 nebo příběhy desítek polských zubařů, které tou dobou podle BBC již ve Skotsku pracovaly.

 

Dlouhodobě odjelo z Polska na „Západ“ za prací od vstupu země do Evropské unie v roce 2004 více než jeden milion lidí. Kratší zkušenost s prací na „západě“ má nejspíše několik set tisíc dalších. Cílovými zeměmi jsou zejména Velká Británie a Irsko a Britové nepředpokládají, že by příliv pracovníků z Polska měl brzy ustat. Přestože míra nezaměstnanosti se v celorepublikovém průměru pohybuje přes patnáct procent (oproti sedmi procentům v České republice), tak spektrum poptávaných činností (zejména stavebnictví a zemědělství) společně se mzdami řádově nižšími, než jakými jsou mzdy na „Západě“, vedou k odchodu stále další Poláky.

 

BBC uvádí příběh učitele z dolnoslezského Dzierzoniowa. Ve městě s pětadvacetiprocentní nezaměstnaností se jeho plat na základní škole pohyboval kolem devíti set zlotých (sto osmdesáti liber) měsíčně. Tentýž člověk si jako dozorčí recyklační linky v britském Nottinghamu vydělá mezi dvanácti až třinácti sty liber. Návrat domů se svou rodinou v nejbližších letech neplánuje. (A „jen“ čtyřnásobné životní náklady ve srovnání s Polskem ho k tomu těžko budou motivovat.)

 

Problém s úbytkem pracovníků začala řešit jak jednotlivá města, tak i země jako celek. Týdeník Polityka se podle BBC reklamami zapojil do kampaně „Zůstaň s námi“. Tu platily některé velké polské podniky a měla mladé Poláky odradit od hledání práce v zahraničí. Vratislavský starosta Rafal Dutkiewicz se v říjnu 2006 sám vydal do Velké Británie, aby místní polskou komunitu přesvědčil, že se město úspěšně rozvíjí a svou budoucnost v něm mohou hledat nejen zkušení stavební dělníci, ale i lidé pracující v oborech spojených s počítači. Zahraniční firmy ve městě a jeho okolí v posledních letech vytvořily na sto tisíc nových pracovních míst. A Rafal Dutkiewicz byl tehdy přesvědčen, že podobně jako v Irsku osmdesátých a devadesátých let dojde k tomu, že se Poláci začnou vracet domů, až země začne skutečně prosperovat.

 

Když vezmeme v úvahu tyto informace, nemohlo příliš překvapit, že polská vláda přistoupila k jednomu z nejjednodušších možných řešení, což BBC uvedlo slovy: „Polsko zjednodušuje omezení pro pracovníky z východní Evropy a Turecka, aby překlenulo nedostatek pracovníků následující po hromadném odchodu Poláků do západní Evropy.“ Lidé z Ruska, Ukrajiny a Běloruska nemuseli od podzimu loňského roku podle nových pravidel žádat o pracovní povolení pro sezónní práce v délce do tří měsíců. Což se o necelý rok později rozšířilo na dvakrát tři měsíce za rok a bylo spojeno se zlevněním víz až o devadesát procent.

 

Vyvození necháváme na čtenáři anebo na odbornících. Soudit, zda by bylo žádoucí omezovat migraci a využít potenciál mladých lidí k rozvoji domácího regionu, aby třeba zmíněné Dolní Slezsko přestalo být jen zanedbaným středoevropským regionem, nebo zda a jak Polsku pomáhat s proměnou struktury jeho hospodářství, aby se v něm uživili i lidé čerstvě po vysoké škole, totiž nejsme s to kompetentně rozsoudit. A nezabývá se tím ani BBC.

 

Výběr článků o polských migrantech na webu BBC za léta 2006-2007 (od nejmladších po nejstarší):

Polské zákony lákají pracovníky ze zemí mimo EU (20. července 2007)

Polsko chce zpět své obyvatele (13. října 2006)

Polsko zjednodušuje podmínky pro zisk zaměstnání (31. srpna 2006)

Polské město vábí zpět své emigranty (2. srpna 2006) 

Může Polsko přivábit zpět své emigranty? (6. července 2006)

Jih: Polská imigrace (16. června 2006)

Polská policie žádána ve Skotsku (10. dubna 2006)

 

-pe- 

24. 07. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1134448 návštěv, dnes zatím 253 (4 online).