NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Výběrové přednášky a semináře pro ak. rok 07/08

Výběrové přednášky a semináře pro akademický rok 2007/2008:

 

1. Jazyk B – volitelný jazykový kurz I. (ZS) 

Polský jazyk – Mgr. A. Kostecka

Maďarský jazyk – PhDr. A. Schreierová 

Slovenský jazyk – PhDr. M. Nábělková, CSc.; Mgr. S. Kočišová

 

2. Jazyk B – volitelný jazykový kurz II. (LS)

Polský jazyk – Mgr. A. Kostecka

Maďarský jazyk – PhDr. A. Schreierová

Slovenský jazyk – PhDr. M. Nábělková, CSc.; Mgr. S. Kočišová

 

3. Středoevropský seminář

Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. (seminář, ZS)

 

4. Slovensko-maďarské literární vztahy

Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. (seminář, LS)

 

5. Maďarská literatura (20. století a současná literatura)

Mgr. Lajos Grendel, Ph.D. (přednáška, ZS, LS)

Jazyk přednášky: slovenský

 

6. Toulky rakousko-uherskou monarchií (cestopisy z doby rakousko-uherské monarchie)

Doc. Csaba Gy. Kiss (seminář, LS)

Jazyk přednášky: slovenský

 

7. Národní stereotypy ve střední Evropě

Doc. Csaba Gy. Kiss (seminář, LS)

Jazyk přednášky: slovenský

 

8. Východní rozšíření EU

Doc. PhDr. Vladimír Goněc, CSc., Jean Monnet Chair (seminář, ZS)

 

9. Dějiny a kultura Lužických Srbů

PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (přednáška/seminář, ZS, LS)

 

10. Dějiny Haliče

PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (přednáška/seminář, ZS, LS)

 

11. Maďarský spisovatel Mór Jókai v domácím i cizím (středoevropském) kontextu

PhDr. Simona Kolmanová, CSc. (přednáška/seminář, ZS, LS)

 

12. Koncepty prostoru ve středoevropském literárním kontextu 70. let 20. století

PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (seminář, LS)

 

13. Koncepty literárního prostoru v slovenské literatuře 70. let 20. století

PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (seminář, ZS)

 

14. Dějiny Slovenska 20. století (1918-1992)

Mgr. Robert Pejša (seminář, ZS, LS)

 

15. Kapitoly z dějin Maďarska (Uherska) 19. a 20. století

Mgr. Robert Pejša (seminář, LS)

 

16. Česko-slovenské vztahy v zrcadle činnosti českých slovakofilů 1896-1914

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (přednáška/seminář, ZS)

 

17. Každodennost na Slovensku v 19. a 20. století

Mgr. Marek Junek, Ph.D. (přednáška/seminář, ZS, LS)

 

18. Literární čtvrtky se současnou slovenskou a českou literaturou

Mgr. Martin Hudymač, Ph.D. (seminář, ZS)

 

19. Slovensko-český, česko-slovenský překlad

PhDr. Mira Nábělková, CSc. (seminář, ZS, LS)

 

20. Jazyky v kontaktu, společenský a individuální bilingvizmus

PhDr. Mira Nábělková, CSc. (přednáška/seminář, ZS, LS)

 

21. Politické strany a volby v ČR a SR po roce 1989

PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D. (přednáška/seminář, ZS)

 

22. Analýza a interpretace užitného textu – reklama jako žánr

Mgr. Renata Rusin Dybalska, Ph.D. (přednáška/seminář, LS)

 

23. Poetyka I – Kompozycja dzieła literackiego

Mgr. Anna Kostecka (seminář, LS)

 

24. Polská literatura po roce 1989 (Vybrané problémy)

Mgr. Michala Benešová (seminář, LS)

 

25. Jazykový seminář – maďarský jazyk

PhDr. Angelika Schreierová (seminář, ZS, LS)

 

26. Úvod do kašubského jazyka a kultury

Mgr. Vladislav Knoll (seminář, ZS)

 

27. Základní kurz českého jazyka

Mgr. Jan Táborský, Mgr. Eva Lehečková (seminář, ZS, LS)

 

Podrobnější informace o době a místu konání

Rozvrh a sylaby jednotlivých předmětů najdete v sekci Studium.

 

-red-

02. 08. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146696 návštěv, dnes zatím 90 (4 online).