NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Novinky projektu Centrum středoevropského vzdělávání

V zimním semestru akademického roku 2007/2008 připravuje Seminář středoevropských studií ÚSVS FF UK v rámci projektu Centrum evropského vzdělávání přednášky renomovaných hostů (literárních vědců, historiků, etnologů, jazykovědců i politologů) z významných středoevropských univerzitních center, např. Budapešti, Krakova, Vratislavi, Varšavy či Bratislavy. Z Polska se do Prahy chystají prof. Zofia Tarajło-Lipowska z Vratislavské univerzity (14.-19. 11. 2007, literární věda), dr. Paweł Nowak z UMCS v Lublinu (5.-9. 11. 2007, jazykověda), dr. Michał Januszkiewicz z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani (10.-14. 12. 2007, teorie literatury) a dr. Piotr Pałys z Univerzity v Opolí (10.-14. 11. 2007, historie).  

 

V rámci projektu Centrum středoevropského vzdělávání připravuje ÚSVS FF UK rovněž zahájení vydávání pravidelné ediční řady Středoevropské sešity (publikace bude vycházet 2x ročně a budou v ní publikovány studie a eseje pracovníků Semináře středoevropských studií, doktorandů a studentů oborů tohoto semináře, ale také přednáškové texty pozvaných odborníků, kteří v Praze v rámci projektu hostují). Publikace bude rozdělena do čtyř hlavních sekcí: Literární věda, Jazykověda, Dějiny a kultura, Recenze a kulturní dění ve střední Evropě.

 

V průběhu měsíce září budou spuštěny samostatné webové stránky projektu, jejichž cílem je připravit bezprostřední informační podporu projektu pro jeho budoucí pokračování. Webová prezentace se stane základním informačně-analytickým základem šířeji koncipovaného "Středoevropského informačního portálu", na jehož tvorbě se budou podílet studenti Semináře středoevropských studií a spolupracující instituce v ČR a v zahraničí (Slovensko, Maďarsko, Polsko).

 

Více informací o projektech naleznete na webu Kabinetu slovakistiky.

 

-red-

02. 08. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1133270 návštěv, dnes zatím 158 (3 online).