NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

260 let od založení knihovny Załuskich

8. srpna 1747 se ve Varšavě poprvé otevřela pro veřejnost Biblioteka Załuskich, knihovna, která patřila v 18. století mezi největší na celém světě a jako jedna z prvních se stala knihovnou národní, s ambicí hromadit, katalogizovat a zpřístupňovat čtenářům poklady národního písemnictví. Její zakladatelé, bratři a biskupové Józef Andrzej a Andrzej Stanisław Załuscy, do ní investovali nejen peníze, ale věnovali i rodinnou sbírku cenných tisků. Nejvzácnější knihy pocházely od rodiny Żółkiewskich, která vlastnila mj. královské sbírky  Zikmunda Augusta a Štěpána Báthoryho. Dary doplňovaly nákupy na aukcích doma i v zahraničí, výměny a také náročné pátrání po klášterech a soukromých knihovnách. Sbírka obsahovala kromě čtyři sta tisíc tisků a dvanácti tisíc rukopisů také řezby, rytiny, kolekce mincí nebo mapy. Knihovna se samozřejmě nesoustřeďovala na tvorbu v polštině, ale na veškeré texty vznikající na polském území. Převládaly tak knihy v němčině, francouzštině a italštině, shromáždila však i řadu cenných polských kronik a rukopisů od 14. století nebo korespondenci Jagellonců. Po smrti obou bratří převzala knihovnu v roce 1774 Komisja Edukacji Narodowej a ta se stala centrem vzdělanosti v Rzeczypospolitej až do roku 1794, kdy byla na příkaz Kateřiny II. převezena do Petrohradu a později vřazena do Císařské knihovny. Až po první světové válce se část sbírek podařilo získat pro nově založenou Národní knihovnu, mnohé tisky však byly zničeny nacisty při požáru v roce 1944. Biblioteka Załuskich se stala vzorem pro další podobné instituce, například významnou lvovskou Biblioteku Ossolińskich, která nyní sídlí ve Vratislavi.

 

Zdroj: Instytut Książki

Více k historii si můžete přečíst zde

Dom pod Królami, dřívější sídlo Biblioteki Załuskich

 

 

-lk-

08. 08. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1149535 návštěv, dnes zatím 72 (5 online).