NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Iliterární inspirace

Internetový informační server iliteratura.cz přinesl i v okurkové sezóně čerstvý příděl polské kultury. Lenka Daňhelová upozornila na 28. číslo kulturně-literárního čtvrtletníku Pobocza, který se soustřeďuje na poezii střední a východní Evropy. Jeho internetové stránky si můžete přečíst  v polské, české, srbské a slovinské jazykové verzi. „V aktuálním čísle naleznete ukázky tvorby od dvou až tří autorů z celkem devíti evropských zemí, například Běloruska, Polska, Srbska, Chorvatska, Slovinska, nově také Bosny a Ukrajiny. Kromě poezie je v novém čísle publikován text Gertraude Zandové o Egonu Bondym - Totální realismus a trapná poezie a zasvěcený rozbor poezie Macieje Meleckého od Grzegorze Kociuby pod názvem Rozměry marnosti.“

 

Nekrolog Mirosława Nahacze (1984-2007) z pera Jana Jeništy představuje dílo a bohužel krátký život mladého a nadějného prozaika. „Román Osiem cztery byl záhy označen za „generační“. Vypráví totiž o nehodnotném životě mladých lidí narozených v 80. letech (tedy i autora), kteří místo politických traumat a převratů zakoušejí rostoucí blahobyt. Onu „pozlacenou nudu“ utápějí – jak jinak – v drogových a alkoholových excesech. V tematicky nepříliš originální knize však vynikl nad ostatní generační debuty nesporný jazykový a vypravěčský talent mladého autora.“

 

Nejčerstvějšími příspěvky se může pochlubit Jan Jiřík. Jeho anotace prvního letošního čísla kulturního čtvrtletníku Opcje nám dokazuje, že naši severní sousedi na nás nezapomínají. Časopis se věnuje mimo jiné i české kultuře a najdeme v něm překlady současné české prózy, textů Pavla Brycze a Zuzany Brabcové, které doprovází studie Současná česká próza z kontroverzní perspektivy Anny Car a Když batman hraje scrabble... Soni Filipové. Polský čtenář se seznámí i se současným českým filmem, hudbou a výtvarným uměním, samozřejmě z perspektivy konkrétního autora a ne vždy bez faktografických chyb, jak upozorňuje Jan Jiřík. Stejný autor přináší portrét  současného polského dramatika Tadeusze Słobodzianka. „Słobodziankovým hlavním tématem je polský východ a národní martyrologie. Ve svých hrách zkoumá osud polsko-běloruského pohraničí na počátku 20. stol., náboženské sekty, zapadlé provincie či konsekvence politicko-historických přelomů ve ztracených vískách, ze kterých je všude daleko.“ S některými jeho díly se můžete seznámit i v češtině: Valihrášek, Prorok Ilja, Občan Pekoš a Sen štěnice aneb Soudruh Kristus.

 

Čtěte iliterárně

 

-lk-

10. 08. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146032 návštěv, dnes zatím 481 (4 online).