NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Nové Literární noviny dvakrát o Polsku

Kdo si v pondělí koupí nové číslo Literárních novin (č. 35/2007), zjistí, že dvě z jeho šestnácti stran jsou věnovány našemu severnímu sousedovi.


Text historika Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Petra Bednaříka otištěný pod názvem Polská „antisionistická“ kampaň roku 1968 (s. 7) je dobré vnímat jako odkaz k již vyšlé širší stati věnované obrazu polské politické situace v českém tisku v době kolem pražského jara. Zároveň by mohla být také příslibem, že nás téma česko-polských mediálních vztahů vbrzku může dostihnout také v podobě nějaké větší knižní publikace. Samotný text vzhledem k míře krácení (otištěna je zhruba pětina původního textu) bude plně srozumitelný spíše jen polonistům nebo historikům moderních dějin – lidem, kteří se o problematiku již zajímají.


V návaznosti na článek Jiřího Pehe Polsko do Unie zatím nepatří otištěný počátkem letních prázdnin v deníku Právo učinila redakce Literárních novin politickou zralost našeho severního souseda předmětem polemiky mezi historikem a polonistou Rudolfem Vévodou a právě politologem Jiřím Pehe (s. 14). V polemice pod titulkem Patří Polsko do Evropské unie? se dozvíte leccos nejenom o Polsku, ale i o České republice na pozadí diskusí o budoucnosti EU i o politické zralosti postkomunistických zemí jako takových.

 


Petr Bednařík - Obraz politické situace Polska v českém tisku na přelomu 60. a 70. let (dokument pdf)

Curriculum vitae Petra Bednaříka
Jiří Pehe – Polsko do Unie zatím nepatří (Právo, 2. července 2007)
Webové stránky Literárních novin


 

-pe-

25. 08. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146680 návštěv, dnes zatím 74 (3 online).