NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Polsko-czeska wymiana młodzieżowa „Łemkowie - zaginiony naród Europy“

termin: 20 września - 1 października 2007

 

miejsce:

Obóz wędrowny w Bieszczadach. Zaczynamy w Sanoku, kończymy w Dukli. Po drodze odwiedzamy dawne łemkowskie wioski i inne miejscowości Beskidu Niskiego. Noclegi głównie w schroniskach. Planowane trasy nie są zbyt długie ani męczące, więc bez obaw! 

 

opis wyjazdu:

Projekt „Pogranicza Europy. Łemkowie – zaginiony naród Europy“ będzie realizowany w formie dwustronnej wymiany młodzieży. Wezmą w nim udział młodzi ludzie z Polski i z Czech. Wymiana odbędzie się w Bieszczadach (i Beskidzie Niskim) i będzie miała charakter obozu wędrownego. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat idei wielokulturowości, promocja tolerancji i aktywnych postaw obywatelskich, a także integracja grupy polskiej i czeskiej. Wędrowna forma obozu pozwoli nie tylko na poznanie specyfiki pogranicza polsko-ukraińsko-słowackiego, ale także ułatwi integrację między Czechami i Polakami. Głównym działaniem projektu będzie warsztat badawczy „Magiczne miejsca Łemkowszczyzny“ podczas którego małe grupy polsko-czeskie odwiedzą miejscowości związane z kulturą łemkowską, porozmawiają z mieszkańcami, opiszą i udokumentują swoje obserwacje. W wyniku wyprawy powstaną internetowe mini-przewodniki w języku polskim, czeskim i angielskim. Będą one promować nie tylko ziemie Łemków, ale także postawę otwartości, zrozumienia i tolerancji wobec mniejszości.

 

koszty:

Projekt jest sponsorowany ze środków programu MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Uczestnicy będą musili sami pokryć koszty podróży, tj. pociąg lub autobus z Pragi do Sanoka (i z powrotem). Jedzenie i noclegi, a także przejazdy podczas wyjazdu będą oplacone. Może zdarzyć się tak, że uczestnicy kilka razy będą musieli sami kupić sobie prowiant.

 

uczestnicy:

Młodzi ludzie z Polski i z Czech, między 21 a 25 rokiem życia. Z Polski jadą studenci, z różnych fakultetów.

 

 

Stowarzyszenie Terra Incognita

Stowarzyszenie Terra Incognita zostało zarejestrowane w grudniu 2006 roku. Stowarzysznie zostało założone przez grupę młodych, aktywnych ludzi zaangażowanych w działania zmierzajace do budowy otwartego społeczeńsntwa obywatelskiego, zainteresowanych edukacją międzykulturową i wrażliwych na problemy ich własnego środowiska. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz pobudzania i ukierunkowywania społecznej aktywności młodych ludzi, zwłaszcza, pochodzących z pogranicza kultur. Członkowie Stowarzyszenia, poprzez swoje działania, starają się promować postawę odpowiedzialności obywatelskiej wśród młodzieży i współtworzyć narzędzia niezbędne do realizacji działań, które mają służyć budowie wspólnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy różnymi grupami etnicznymi, kulturami i religiami. Poprzez pracę z młodzieżą udowadniamy, że świadomość istoty naszej własnej kultury oraz różnic kulturowych jest niebędnym warunkiem ukształtowania się głęboko zakorzenionej postawy otwartości na inność i tolerancji. Swymi działaniami pokazujemy, że prawdziwie otwarte i demokratyczne społeczeństwo nie może istnieć bez mniejszości postrzeganch jako największy skarb wspólnoty obywatelskiej. Stąd nasze działania skierowane do młodzieży: wspomaganie indywidualnego wysiłku i umiejętności młodych ludzi, którzy stają się aktywnymi członkami swojej wspólnoty i odpowiedzialnymi obywatelami.

 

Podstawowymi celami Stowarzyszenia jest:

 

- Promocja międzynarodowej współpracy pomiędzy młodymi ludźmi pochodzącymi z różnych krajów i różnych kultur

- Dostarczanie młodzieży narzędzi umożliwiających zdobywanie doświadczenia i wiedzy na temat innych kultur, niezbędnych do osobistego i zawodowego rozwoju

- Wzmacnianie reginalnej, narodowej i europejskiej świadomości młodych ludzi

- Edukacja międzkulturowa

- Promocja postaw obywtelskich, aktywności i otwartości na innych

- Promocja Polski i jej regionów

 

http://www.terraincognita.pl  

 

kontakt

Anna Klimczak

annaklimczak@poczta.onet.pl

664 70 17 70

 

Dorota Dobrzyńska

dorota.dobrzynska@gmail.com

695 39 82 25

 

-red-

14. 09. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130309 návštěv, dnes zatím 143 (5 online).