NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Hostující přednášející v zimním semestru

V rámci postupného budování struktur CENTRA STŘEDOEVROPSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ připravujeme v měsíci září spuštění STŘEDOEVROPSKÉHO INFORMAČNÍHO PORTÁLU, pokračujeme v přípravě prvního čísla oborového seriálu STŘEDOEVROPSKÉ SEŠITY I, v ZS ak.r. 07/08 připravujeme návštěvy renomovaných vědců (literárních vědců, historiků, etnologů, jazykovědců, politologů) z významných středoevropských univerzitních center: Budapešť, Krakov, Vratislav, Varšava, Poznaň, Lublin, Opolí, Bratislava, Prešov, Košice, Nitra.

 

HOSTUJÍCÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ Z POLSKA:

prof. Zofia Tarajło-Lipowska, literární vědkyně, Uni. Vratislav

termín: 26.-30. 11. 2007

dr Paweł Nowak, jazykovědec, UMCS Lublin

termín: 5.-9. 11. 2007

dr Piotr Pałys, historik, Uni. Opolí

termín: 10.-14. 11. 2007

dr Michał Januszkiewicz, literární vědec, UAM Poznaň

termín: 10.-14. 12. 2007

 

Další hostující přednášející:

 

dr. Mária Šimková, JUĽŠ SAV, Bratislava, termín: 05.-09.11. 2007

dr. Soňa Pariláková, jazykovědkyně, Uni. Prešov, termín: 26.-30.11. 2007

prof. Peter Švorc, historik, Uni. Prešov

doc. Peter Káša, liter. vědec, Uni. Piliscsaba, HU

dr. Katarína Popelková, Etnolog. úst. SAV, Bratislava, termín: 24.-26.10. 2007

doc. Csaba Gy. Kiss, liter. historik, ELTE, Budapešť, termín: od začátku ak.r. 07/08

dr. Jana Juráňová, slovenská spisovatelka, Bratislava, termín: 28.-30.11. 2007

dr. Mirek Micheľa, slovenský historik, HÚ SAV, Bratislava, termín: říjen 2007

 

 

-red-

14. 09. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1134445 návštěv, dnes zatím 250 (1 online).