NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

NOVÉ KNIHY: Žij rychle, zemři mladý

Bogusław Kierc: Rafał Wojaczek. Prawdziwe życie bohatera

(W.A.B., Warszawa 2007)

 

Była potrzeba

 

Była potrzeba życia, była śmierci potrzeba.

Była potrzeba wiersza, potrzeba miłości.

Była potrzeba Ciebie i Królową Polski

Nazywałem Cię wtedy na użytek wiersza.

Była potrzeba wódki i potrzeba śliny,

I piłem i zarówno smakowałem mydliny.

I gdy oszukiwałem na użytek potrzeby

Życia, z oszustwem zaraz rósł rachunek śmierci.

 

Autorský mýtus básníka a bohéma Rafała Wojaczka zcela ovládl interpretaci jeho díla. I proto je zajímavé přečíst si jeho nejnovější životopis z pera literárního kritika, básníka, herce, režiséra a především přítele samotného Wojaczka Bogusława Kierce.

 

Rafał Wojaczek se narodil 6. prosince 1945 v Mikołově. Už na střední škole měl konflikty s učiteli, polonistiku na Jagellonské univerzitě nedokončil. Přestěhoval se do Vratislavi, která se stala jeho osudovým městem. Zde také v noci z 11. na 12. května 1971 spáchal sebevraždu. Předčasná smrt tvoří důležitou součást legendy, která ovinula mladého prokletého básníka. Mnohokrát byl srovnáván s Jamesem Deanem, ale i polským básníkem Krzysztofem Kamilem Baczyńským, který zemřel v prvních dnech Varšavského povstání. Wojaczek začal brzy publikovat v měsíčníku Poezja, potýkal se s cenzurou, ale stal se už za svého života symbolem a hrdinou své generace. Za jeho života vyšly dvě sbírky poezie, Sezon (1969) a Inna bajka (1970), posmrtně se objevil výbor Którego nie było… (1972), Nie skończona krucjata (1972) a Reszta krwi (1999). Wojaczek po sobě zanechal také fragmentární deník z nemocnice a nedokončenou básnickou prózu Sanatorium. Stál mimo hlavní proud oficiální i neoficiální literatury, experimentoval s básnickou formou i svým životem, trávil noci po hospodách i horečnatou tvorbou, léčil se na psychiatrické klinice, oženil se, rozvedl, zplodil potomka, zasnoubil se… Jeho kult nazval Jerzy Kwiatkowski „zjawiskiem z zakresu zbiorowej patologii.“ Po letech pak jeho legendu oživil film Lecha Majewského Wojaczek (1999).

 

Kolem Wojaczka se vynořila spousta polopravdivých zkazek „očitých svědků“ a „zaručených zpráv“ z druhé ruky. Proto je svědectví jeho blízkého přítele Bogusława Kierce tak cenné. Nabízí možnost podívat se na básníka očima skutečného svědka, ale zároveň i poučeného literárního kritika. Sám Kierc se už v roce 1976 zasloužil o vydání Wojaczkových sebraných spisů. V knize Rafał Wojaczek. Prawdziwe życie bohatera začíná od dětství v Mikołově, přibližuje rodinu, otce profesora a maminku, která pracovala v nakladatelství, vrací se k prvním dětským i dospělým vzpourám. Svůj subjektivní pohled na Wojaczkovo vrcholné tvůrčí období doplňuje autentickými - pobouřenými i nadšenými - reakcemi čtenářů, soudními protokoly a nakonec i oficiální zprávou o jeho sebevraždě. Rafał Wojaczek patří k nejzajímavějším osobnostem polské poezie i díky neuchopitelnosti, nemožnosti popsat skutečného básníka a ne jen jeho kult, prchavosti vzpomínek – zvláštní tendenci mytologizace všech okolností s ním spojených. Co už může být lepší pozvánkou do světa básníka, který ve svém díle problematizoval především postavení a formu lyrického podmětu?

 

Aktualnie dzieło poetyckie Wojaczka objawia się jako wielki eksperyment prób transgresji. Towarzyszą tym próbom eksperymenty ontologiczne i swoiste „przewartościowanie wartości” w obszarze fundamentalnych spraw ludzkiej egzystencji: życia, śmierci, miłości. Przedsiębrane działania koncentrują się wokół kilku tematów, które można uporządkować w dramatyczny scenariusz przejścia od stanu zagrożenia (odosobnienia) do od-osobnienia. Ma rację Tomasz Kunz, kiedy pisze, że „próba zintegrowania własnej osobowości, odzyskania poczucia immanentnej tożsamości wobec realnej groźby samowyobcowania (depersonalizacji), a następnie próba odbudowania podmiotowości na nowych, doskonalszych zasadach to wielkie tematy tej liryki.”

Romuald Cudak

  

Stránky věnované tvorbě Rafała Wojaczka

Film Lecha Majewského Wojaczek

 

-lk-

17. 09. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1133268 návštěv, dnes zatím 156 (3 online).