NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Katyň Poláků, Katyň Rusů, Katyň Wajdy

Poláci si v těchto dnech připomínají 68. výročí napadení Polska Sovětským svazem a také zavraždění více než 15 tisíc polských válečných i civilních zajatců v Katyni roku 1940. Katyňské události si letos Polsko připomnělo i dvěma méně obvyklými událostmi. Tou první, rychle zapomenutelnou a vzhledem k blížícím se volbám poněkud přespříliš mediálně exponovanou, je návštěva prezidenta Lecha Kaczyńského přímo v Katyni. Tam společně s představiteli polské armády, ale např. i s vrchním polským rabínem Michaelem Schudrichem či islámským muftím Tomaszem Miskiewiczem uctil památku nejen polských vojáků, ale rovněž ruských obětí bolševických čistek. Po těch - na rozdíl od obětí polských - namnoze nikdo nepátral, což mnohdy vzbuzuje roztrpčení na straně ruských pozůstalých. Kaczyńského slova o "zločinu proti lidskosti spáchaném na důstojnících cizí armády" jistě ruské představitele nepotěšila. Ti totiž takovýto výklad odmítají a katyňské události navíc pokládají za promlčené.

 

Tou druhou událostí, z mnoha hledisek mnohem zajímavější, je pak premiéra nového filmu Andrzeje Wajdy zpracovávajícího právě téma katyňského masakru a zároveň vyrovnávajícího se filmovou řečí s "mýtem", který se kolem celé události brzy vytvořil. Až v roce 1990 ostatně Rusko oficiálně přiznalo, že k hromadné popravě skutečně došlo na příkaz šéfa NKVD Lavrentije Beriji. Jak už to tak bývá, nefungují-li diplomatické vztahy a "přeshraničně" pojímaná osvěta, mohl by vzájemné nevraživosti pomoci překonat právě počin umělecký, apolitický. Andrzej Wajda se také o svém novém filmu vyjadřuje velmi obezřetně a četní filmoví kritici oceňují právě apolitické vyznění Katyně. Přes svou spektakulárnost a místy tendence k didaktičnosti je Wajda navýsost "uměleckým" umělcem. Chce působit silou obrazu a slov, nikoli politickou či ideovou nálepkou. Jeho film bude samozřejmě v mnohém typicky polský, jak jsme u Wajdy zvyklí, neměl by však ani tak vytvářet nový stereotyp Katyně. Mohl by ale otevřít širší diskusi, protože už teď je jisté, že jen málokdo v Polsku Katyň neuvidí. Poláci mají svou pravdu o Katyni, Rusové zase tu svou. Podle deníku Izvěstija, jemuž Wajda poskytl rozhovor, má i on "svou pravdu". Režisér sám to díkybohu netvrdí. Otázkou je, jak dlouho bude ještě Katyň rozdělovat místo toho, aby spojovala. Smutné je, že nebýt Wajdova opusu, vymyslel by si polský prezident zřejmě jinou náplň své předvolební činnosti.

 

Wajda svou Katyň natočil za 66 dní. V polských kinech bude k vidění od 21. září, již od počátku září si však můžete koupit stejnojmennou knižní publikaci, jež kromě autorských postřehů z natáčení, rozhovorů s Wajdovými spolupracovníky a množství fotografií přináší i historické informace o katyňském masakru, dobové dokumenty či ukázky z tehdejšího tisku.

 

-mb-

18. 09. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130307 návštěv, dnes zatím 141 (3 online).