NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

A2 o polské literatuře, OS o polské společnosti

Nabízíme Vám na tento týden dva literárně-časopisecké tipy. Prvním je týdeník A2, který se poměrně zodpovědně věnuje mj. soudobé polské literatuře. Mladý vratislavský prozaik Michał Witkowski se sice mezi letošní užší finalisty literární ceny Nike se svým povídkovým souborem Fototapeta nedostal, ale představila-li již "aDvojka" před nedávnem Dorotu Masłowskou, Witkowski z logiky věci nemůže chybět. Oba dva zřejmě patří k nejvýraznějším představitelům mladé, lehce provokativní a v polském kontextu rozhodně originální literární líhně. Jan Jeništa ve 38. čísle A2 představuje svůj překlad Witkowského knihy Chlípnice, za nějž byl oceněn cenou Jiřího Levého. Joanna Derdowska ve svém článku o autorovi Chlípnic naznačuje, kterak je tato kniha v Polsku poněkud rozpolceně vnímána - její literární přednosti totiž mnohdy převálcovala diskuse o tom, zda Witkowského obraz homosexuálního společenství není příliš (negativně) stereotypní či jak je na tom v současné době polská "gay literatura". Úzké vnímání Chlípnic v kontextu nejpřirozeněji se nabízející interpretace by jistě mohlo přispět k otevřenější debatě na toto téma, v Polsku bezesporu potřebné, je však otázkou, netrpí-li tím literární dílo samo. Škoda, že A2 nepřinesla kromě ohlasů na recenze i recenzi vlastní. Přečíst si však můžete rozhovor s Michałem Witkowským a dozvědět se tak, proč je Polsko zemí exotickou nebo do jaké míry má cenu vymezovat v kultuře a umění genderové hranice.

 

Textem z poněkud jiného soudku se vraťme k 4. letošnímu číslu časopisu OS - Občianska spoločnosť. Celé číslo je zaměřeno na téma transformace. Redaktoři časopisu tím chtěli rozvířit stojaté vody nejen česko-slovenské reflexe transformace naší společnosti po roce 1989. Časopis přináší zajímavé texty mj. Tomáše Zálešáka, Györgye Csepeliho či Magdy Vášáryové, škoda jen, že v Čechách stále nemá Občianska spoločnosť takovou reklamu, aby se dostala do rukou širšího okruhu čtenářů. O tom, jak s ekonomickým heslem volného trhu válčili a válčí Poláci, píše Lena Kolaraska-Bobińska, specialistka na sociologii politiky a problematiku evropské integrace Polské akademie věd. Zamýšlí se nad primátem ekonomických změn a v důsledku toho pozapomenutím budování občanské společnosti, což podle ní dodnes vede v Polsku ke společenské a občanské pasivitě. Autorka rovněž dokazuje, jak se vyvíjel vztah Poláků k domácím a později i evropským politickým institucím - právě úzký okruh elit s podporou nejrůznějších mezinárodních institucí, bez diskuse s veřejností, podle ní ekonomicky "transformovaly" polskou společnost, důsledky čehož Polsko pociťuje dodnes. Polské politické elity jsou dnes skeptické vůči EU (a nenaslouchají mnohdy smířlivějším hlasům svých voličů), nejsou však s to problémům čelit ani vzájemnou dohodou, ani odchodem z politické scény. Polsko je tak dalším důkazem, že transformace ekonomická daleko předběhla transformaci společenskou, kulturní, morální. Více se dočtete v článku L. Kolaraské-Bobińské Vzbura elít, nie vzbura más.

 

Recenzi básnické sbírky Ryszarda Krynického Kamień, szron - Kámen, jinovatka z minulého čísla A2 si můžete přečíst i v našem Zápisníku.

 

-mb-

20. 09. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130318 návštěv, dnes zatím 152 (4 online).