NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Hranicím už odzvonilo: konference vratislavské bohemistiky (17.–19. 4. 2008)

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás pozvali na vědeckou konferenci, kterou pořádá katedra bohemistiky v Ústavu slovanské filologie, Filologická fakulta Vratislavské univerzity ve Vratislavi:

 

"Hranicím už odzvonilo"

 

Polsko-česká dělící čára a kontaktní místa v jazyce, literatuře a kultuře

 

17.–19. dubna 2008

 

Podnětem pro uspořádání této konference je významná událost, k níž dojde 1. ledna 2008 – odstranění hraničních kontrol a vstup nových členských států Evropské unie do schengenského prostoru. Podle čl. 13 Všeobecné deklarace lidských práv „má každý člověk právo na svobodné přemisťování a volbu místa pobytu na území jakéhokoliv státu EU“. Toto právo plně a přímo pocítí občané nových členských zemí Polska, Estonska, Lotyšska, Litvy, České republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska a Malty až po vstupu do schengenského prostoru.

 

Konference se zúčastní slavisté z různých vědeckých center z členských zemí EU – Česka a Polska. Bude to významný počin v oblasti vědy, kultury, politiky i historie našich zemí; „dělící čáry a místa kontaktů“, které zde nepovažujeme pouze za pojmy zeměpisné, politické, či správní, nýbrž je chápeme v širším společenském měřítku, budou už pro nás jen zašlým rozdělováním národů a kultur. Pro jazykové, kulturní a literární vztahy jsou nepropustné, neprodyšně uzavřené hranice zhoubné. Naopak přirozené je tyto hranice zdolávat, překonávat, a pronikat tak k sousedům. Zrušení hraničních kontrol bude mít tedy kromě konkrétního i význam duchovní a symbolický.

 

Hranicím už odzvonilo má být heslem, kterým tuto citelnou změnu přivítáme.

 

Seminář, na nějž Vás srdečně zveme, se bude konat v Jugowicích v Górach Sowích. Na témata Vašich příspěvků budeme čekat do 15. prosince 2007. Konferenční poplatek bude činit 200 polských zlotých, do něhož jsme již započítali ubytování a stravování. Podrobné informace Vám zašleme po obdržení Vaší přihlášky.

 

Pořadatelé plánují tisk příspěvků v recenzovaném sborníku, přičemž si vyhrazují právo odmítnout texty s nedostatečným věcným obsahem a s nesplněnými formálními požadavky.

 

Se srdečným pozdravem

 

Vedoucí vědecká koordinátorka konference

                                                               

prof. dr hab. Zofia Tarajło-Lipowska

 

Přihlášky přijímáme elektronickou poštou na adrese agata.dziedzic@yahoo.pl nebo tradiční poštou na adrese:

 

Zakład Bohemistyki

Instytut Filologii Słowiańskiej

ul. Pocztowa 9

53-213 Wrocław, PL

 

TEL./FAX (0-71) 375-45-57; TEL. (0-71)375-45-71

e-mail: sekretariat@slawistyka.uni.wroc.pl

 

-red-

01. 10. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147168 návštěv, dnes zatím 562 (6 online).