NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Legenda polského divadla v Praze (6. a 7. 10.) recenze představení Brázda

„Půda je místem bezpečí i dárcem naděje. Zrno do ní vhozené má šanci přetrvat. Neumírá. Strach ze smrti, byť vpravdě lidský, nevítězí. Víra a naděje jsou silnější. Brázda, ze které pocházíme a ve které kráčíme, je ukazatelem cesty, směrem vyznačujícím smysl bytí. Rozsévač shromažďuje rozházené zrno. Lidská sýpka je poslední zastávkou na cestě plné úzkosti, utrpení, ale také důvěry.“

 

„Gleba jest miejscem bezpiecznym i dającym nadzieję. Ziarno w nią rzucone ma szansę przetrwania. Nie obumiera. Lęk przed śmiercią, choć bardzo ludzki, nie przytłacza. Nadzieja i wiara są silniejsze. Bruzda, z której jesteśmy zrodzeni i po której stąpamy jest drogowskazem, kierunkiem wyznaczającym sens trwania. Siewca zbiera rzucone ziarno. Ludzki spichlerz to ostatnia przystań na drodze pełnej niepokoju, cierpienia ale i zawierzenia.“

Pražský Disk bude o víkendu hostit polské divadelníky. S představením Bruzda (Brázda) přijede v rámci programu Středoevropské putovní laboratoře Divadla Continuo Leszek Mądzik a Scena Plastyczna při Akademii Katolické univerzity v Lublinu. S akademií je Scena Plasztyczna úzce spjata, většina herců, kteří v souboru navíc zůstávají pouze dva roky, pochází z řad studentů. Scena je tak zároveň pedagogickou dílnou i seismografem současných divadelních tendencí. Leszek Mądzik, zakladatel, režisér, scénograf, pedagog a autorský duch divadla už několikrát navštívil Pražské Quadrienale a získal tu i Zvláštní cenu. S Divadlem Continuo spolupracoval na mezinárodním divadelním projektu Kratochvílení. „Svou tvorbu často představuje na velkých prostranstvích a dalších netradičních místech. Říká, že za mlčením v jeho inscenacích stojí hluboké přesvědčení, že existují sféry lidskosti, které se slovy vyjádřit nedají. Mluvením je můžeme jen zkomolit a pokřivit. Jejich skutečná hloubka a pravdivost se však dá vyjádřit jinak a umění nám k tomu nabízí vhodné prostředky.“ (Divadlo Disk)

Bruzda (Brázda)

režie: Leszek Mądzik, hudba: Arvo Pärt

6. a 7. října v 19.30 hod.v Divadle Disk

 

Zdroj: Divadlo Disk

Scena Plastyczna KUL

 

Recenze Michaly Dolanové: Brázda bez konce

 

-lk-

05. 10. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130317 návštěv, dnes zatím 151 (4 online).