NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Historie i pařížská Kultura v Dolním Slezsku

Pociąg do Historii - Vlak do historie, tak se nazývá první ze dvou výstav, které se vážou k regionu Dolního Slezska. Samotný nápad zorganizovat putovní mobilní výstavu, která bude po železnici objíždět jednotlivá města, není nikterak nový, vzpomeňme např. jen fotografie filmaře, fotografa a básníka Wima Wenderse a jeho ženy Donaty, které letos putují po našich kolejích. Zajímavá je však jistě snaha upoutat pozornost návštěvníků historickým tématem i zaměření projektu mj. na školní mládež. Pět výstavních vozů, připomínajících vagony z poloviny 40. let, představí historii Dolního Slezska i jeho obyvatel, především repatriantů z východních kresů, od začátku 2. světové války po rok 1997. Povšimne si i vazeb na původní kresové kulturní a vědecké instituce či role katolické církve v životě Dolního Slezska posledních šedesáti let. Většinu exponátů budou tvořit fotografie, dobové dokumenty a tematicky zaměřené panely, multimediální expozici doplní i promítání (ukázky z filmů a dobových kronik, rozhovory s repatrianty apod.) i další kulturně-vzdělávací program. Organizátoři v čele s představiteli vratislavského Centra Paměť a budoucnost by rádi přivítali i dolnoslezské pamětníky a zaznamenali jejich osobní vzpomínky. Výstava Pociąg do Historii má být totiž předzvěstí rozsáhlejší expozice Muzea Ziem Zachodnich, které bude ve Vratislavi otevřeno v roce 2012. Výstavní vlak, který vyjede přesně 27. října, záměrně až po volbách, budete moci potkat např. ve Wałbrzychu nebo právě ve Vratislavi, v příštím roce pak v dalších téměř čtyřiceti městech a vesnicích.

 

Druhá z výstav, jež se představí v dolnoslezském regionu, si všímá nejen striktně kulturního fenoménu zvaného Kultura. V jednotlivých dolnoslezských knihovnách bude totiž až do dubna příštího roku prezentována výstava nazvaná Jerzy Giedroyc i Zagubieni romantycy…, původně vytvořená u příležitosti loňského "roku Giedroycie". Maisons-Laffitte, dnes předměstí Paříže, sídlo slavného Literárního institutu a četných polských emigrantů, asi není třeba příliš představovat. Letošní rok se nese ve znamení jubilejního 60. výročí od vydání prvního čísla exilového časopisu Kultura. To všechno jsou dobré důvody, proč Jerzyho Giedroycie jakožto hlavní osobnost Kultury a Literárního institutu připomenout. Kultura se i díky Giedroyciovi nikdy neuzavřela jen sama do sebe, ale snažila se i v nejtěžších obdobích udržovat kontakt s krajany v Polsku. A nejen tam – např. v osobě publicisty Bohdana Osadczuka, který před časem navštívil i konferenci o Kultuře v pražském Polském institutu, věnovala Kultura značnou pozornost i bývalým polským, dnes už ukrajinským územím. Konfrontace původních východních a nových západopolských tradic ve světle kulturních snah pařížského měsíčníku stojí v prostředí dolnoslezských knihoven ostatně také za úvahu. Výstava o "Zagubionych romantykach...", jak nazval zakladatele Kultury novinář a publicista Wacław A. Zbyszewski, si klade za cíl představit návštěvníkům nejen osobnost Jerzyho Giedroycie, ale i každodenní profesní i soukromý život "ztracených romantiků" z Maisons-Laffitte. Zahájena bude 31. října v Pedagogické knihovně v Jelení Hoře.

 

Webové stránky Centra Pamięć i Przyszłość

Informace o prezentaci výstavy Jerzy Giedroyc i Zagubieni romantycy…

 

-mb-

13. 10. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1149532 návštěv, dnes zatím 69 (5 online).