NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Polonistické příspěvky na Konferenci mladých slavistů (24.–25. 10.)

Studenti Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK v Praze srdečně zvou všechny zájemce k účasti na konferenci studentů a doktorandů slavistiky:

 

KONFERENCE MLADÝCH SLAVISTŮ

(pod záštitou vedení ÚSVS)

 

Termín: 24.–25. října 2007

Místo konání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

 

Záměrem tohoto setkání je seznámit studenty, kteří se zabývají slovanskou filologií a spřízněnými obory, s badatelskou činností kolegů z jiných, i zahraničních univerzit. Cílem konference bude konfrontovat různé pohledy na vybraná témata a vytvořit prostor k odborné diskusi. Mezinárodní setkání by mělo směřovat k zasazení slavistiky do evropského kulturního rámce. Účastníkům bude nabídnuta možnost publikovat příspěvky v recenzovaném sborníku.

 

Tematické okruhy:

1) Role dialektů při utváření spisovných slovanských jazyků

4) Evropa v zrcadle ruské kultury

2) Jazyková politika slovanského areálu

5) Stereotypy v národním vědomí slovanských etnik

3) Bilingvismus a diglosie u slovanských obyvatel Evropy

6) České téma ve slovanských literaturách 19. a 20. století

7) Literatury slovanského areálu mezi tradicí a nihilismem

 

Polonistické příspěvky:

 

Středa 24.10. 2007, místnost č.104

(Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 1. patro)

Jazyková politika slovanského areálu

12,30-15,00 moderuje Karel Jirásek

 

Zenon Kubiak (UAM Poznań): Zagrożenia wobec polszczyzny u progu XXI wieku – jak im przeciwdziałać? (13.30 – 13.50)

 

Středa 24.10. 2007, Slovanský seminář (místnost č. 9)

(Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, přízemí)

Slovanské literatury mezi tradicí a nihilismem

12,30-14,30 moderuje Jaroslav Otčenášek

 

Joanna Armatowska (UAM, Poznań): Doświadczenie nowocześności w prozie Bohumila Hrabala. Między euforią a abnominacją. (12.50 – 13.10)

 

Bartosz Kozdęba (UAM, Poznań): Bohumil Hrabal a tradycja chrześcijańska. (13.10 – 13.30)

 

Katarzyna Ścibisz (Uniwersytet Gdański): Pokolenie NIC w polskim i bałkańskim dramacie. (13.50 – 14.10)

 

České téma ve slovanských literaturách 19. a 20. století

17,00-18,30 moderuje Hanuš Nykl

 

Agata Stróżycka (UAM, Poznań): Obraz Czech w Kursie literatury słowiańskiej Adama Mickiewicza. (17.00 – 17.20)

 

Martyna Lemańczyk (UAM, Poznań): Specyfika recepcji poezji Miroslava Holuba w Polsce. (17.40 – 18.00)

 

Čtvrtek 25.10. 2007, místnost č.104

Bilingvismus a diglosie u slovanských obyvatel Evropy

10,00-12,00 moderuje Natalie Kalajdžievová

 

Maryja Łucewicz-Napałkow (Uniwersytet Warszawski) Bilingvismus v ukrajinsko-polském pohraničí (10.40 – 11.00)

 

Hanna Makurat (Uniwersytet Gdański): Bilingwizna na kaszëbsczi jezëkówi óbéńdze. (14.10 – 14.30)

 

36- Iwona Radziszewska (Uniwersytet Gdański): Alfabety i języki w formie pisanej i ustnej w polskim środowisku tatarskim. (14.30 – 14.50)

 

Čtvrtek 25.10. 2007, Slovanský seminář (místnost č.9)

Stereotypy v národním vědomí slovanských etnik

10,00-12,30 moderuje Marek Příhoda

 

Magdalena Sztandara (Uniwersytet Opolski): O Słowiańszczyźnie, której nie ma… Figury, mity i stereotypy w opisie i obrazie na przełomie XIX i XX wieku. (10.00 – 10.20)

 

Jarosław Przychoda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Trzy państwa, dwie cywilizacje, jeden pomnik – przedstawienie konfliktu wokół pomnika żołnierza radzieckiego w Tallinie w prasie polskiej i rosyjskiej. (10.40 – 11.00)

  

13,30-16,00 moderuje Hanuš Nykl

 

Karolina Ruta (UAM, Poznań): Obraz Polaka, Rosjanina i Niemca w polskich dowcipach. (13.30 – 13.50)

 

Michal Słomka (UAM, Poznań): Stereotypy o narodowe we współczesnym komiksie czeskim. (13.50 – 14.10)

 

Celý program a další informace najdete zde.

 

 -red-

17. 10. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146685 návštěv, dnes zatím 79 (3 online).