NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Polské vítězství v bitvě o Varšavu

Časopis Soudobé dějiny ve svém dvojčísle 3-4/2006 přináší pod titulkem Mělo Varšavské povstání vypuknout? recenzi Jiřího Friedla na knihu Normana Daviese Boj o Varšavu. Britského popularizátora dějin podle něj k vydání práce vedla jednak snaha o překonání stereotypu, který dějiny Polska za druhé světové války spojuje pouze s holocaustem, ale i v západní Evropě časté zaměňování Varšavského povstání ze srpna 1944 s povstáním ve varšavském ghettu z počátku roku předchozího. Práce má tři části chronologicky pojednávající o událostech předcházejících povstání, o povstání samotném a o osudu jeho aktérů koncem a po skončení války. Právě úvodní a závěrečná třetina práce by měly pomoci zejména britského či amerického čtenáře uvést do širších souvislostí středoevropských dějin v polovině čtyřicátých let.

 

Norman Davies není autor, na kterého by se bylo možné po faktografické stránce bezvýhradně spolehnout. Sám si je údajně vědom, že si polští historici jeho prací příliš necení. (I čestný doktorát Jagellonské univerzity v Krakově dostal na návrh její filologické fakulty, nikoli té historické.) Text polského vydání knihy nicméně právě polští historici přehlédli a „odstranili z něj většinu chyb“. Polské vydání se od anglického originálu navíc liší i díky doplnění zcela nových pasáží a rozvedení některých témat původních.

 

Ve své recenzi Jiří Friedl upozorňuje na přehnané – a zřejmě i na komerční úspěch vypočítané – Daviesovo polonofilství. Zatímco „ve svých předchozích pracích tvrdě obviňoval velitele Zemské armády a její štáb z nezodpovědnosti, když se rozhodli povstání vyvolat“, tak z Boje o Varšavu „vyplývá, že prakticky jediným viníkem tragického konce povstání byli západní spojenci, kteří nechali Poláky bez pomoci a napospas německému a posléze i sovětskému teroru“. Friedl nadto odkazuje na příspěvky polských historiků, kteří poukazují na to, že i v samotném polském velení existoval nesoulad ohledně otázky, zda povstání vyhlásit, či nikoli.

 

Své hodnocení v nakladatelství Prostor vydané publikace pak autor uzavírá: „Na rozdíl od polského čtenáře, který má k dispozici revidované a doplněné vydání, se... českému čtenáři dostává do rukou dílo nižší faktografické hodnoty a profesionální historikové by měli raději sáhnout po polské verzi.“

 

FRIEDL, Jiří: Mělo Varšavské povstání vypuknout? Soudobé dějiny 3-4/2006, s. 490-498.

DAVIES, Norman: Boj o Varšavu: Povstání Poláků proti nacistům 1944. Praha, Nakladatelství Prostor 2005, 684 stran. Z anglického originálu přeložili Miroslava a Aleš Valentovi.

CIECHANOWSKI, Jan: Zmarnowana szansa. Uwagi i refleksje nad polskim wydaniem książki Normana Daviesa „Powstanie '44”. In: Zeszyty Historyczne, č. 149 (2004), s. 99-117

ŁUKASIEWICZ, Juliusz: Powstanie, które nie powinno było wybuchnąć. In: Zeszyty Historyczne, č. 149 (2004), s. 121-139

 

Časopis Soudobé dějiny

 

-pe-

28. 10. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130506 návštěv, dnes zatím 340 (1 online).