NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Přednášky dr. Pawła Nowaka (6.-8. listopadu)

Seminář středoevropských studií ÚSVS FF UK Vás v rámci projektu Centrum středoevropského vzdělávání srdečně zve na přednášky polského lingvisty dr. PAWŁA NOWAKA.

 

Témata a termíny přednášek (6.–8. listopadu 2007):

 

Informowanie i komunikowanie. Czy porozumiewanie się można przedstawić za pomocą modeli lub schematów?

Termín přednášky: 6. 11. 2007, 15.00 hod., FF UK, hl. bud. – místnost č. 9 (Slovanský seminář)

 

Zrozumieć politykę. Kognitywna analiza języka polityków

Termín přednášky: 7. 11. 2007, 9.20 hod., FF UK, hl. bud. – místnost č. 8

 

Pragmatyka językowa z perspektywy mediów masowych XXI wieku

Termín přednášky: 8. 11. 2007, 8.30 hod., FF UK, hl. bud. – místnost č. 9 (Slovanský seminář)

 

Dr. Paweł Nowak je odborným asistentem oddělení lexikologie a pragmatiky Ústavu polské filologie Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu. Je absolventem polské filologie na téže univerzitě (diplomová práce na téma Metafory zawodów sportowych we współczesnej prasie polskiej), od roku 1991 přednáší na tamějším Ústavu polské filologie. V roce 1999 získal titul doktora filologických věd, a to na základě doktorské práce Opozycja SWÓJ – OBCY jako zasada organizacji językowego obrazu świata (na materiale polskiej publicystyki krajowej z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych). Specializuje se na pragmalingvistiku a teorii komunikace, zvláště na problematiku médií. Přednáší i na dalších státních i soukromých vysokých školách, např. v Białé Podlaské, Chełmu, Radomi či ve Varšavě. Spolupracuje mj. s časopisy Wiadomości Uniwersyteckie a Akcent.

 

Oblasti vědeckých zájmů:

• Pragmatické aspekty jazyka

• Jazyk reklamy

• Jazyk tisku – persvaze, manipulace a propaganda

• Jazyk socialistické propagandy – „socrealismus“

• Problematika výuky jazykovědy na středních a vysokých školách

• Rétorika a propaganda

• Prvky jazykové pragmatiky v mediální komunikaci

 

-red-

02. 11. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146032 návštěv, dnes zatím 481 (5 online).