NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Kościelski, Łoziński i Reis aneb Reisefieber

Aktuální číslo časopisu A2 přináší další z miniportrétů mladých polských spisovatelů, tentokráte Mikołaje Łozińského. Výběr byl motivován především stále ještě čerstvým oceněním, kterého se debutujícímu prozaikovi dostalo. Na začátku října získal Łoziński za svůj románový debut Reisefieber Cenu Kościelských, jednu z nejrespektovanějších polských literárních cen. Jeho kniha již byla oceněna např. nadací Kultury (2. cena v roce 2006), v témže roce byla také nominována na cenu Nike. Porota Ceny Kościelských na Łozińského románu ocenila především "nezvyklou vyzrálost projevující se jak v kompoziční vrstvě díla, tak v jeho hluboce lidské problematice".

 

Łozińského román je neobyčejně zajímavým příspěvkem do polemiky, kam směřuje soudobá „mladá polská literatura“, neboť představuje do značné míry hlas opoziční vůči převládajícímu proudu (sám Łoziński např. jen velmi nerad hovoří o generačních výpovědích). Jak Dorota Masłowska, Michał Witkowski nebo Wojciech Kuczok, asi nejvyzrálejší ze zmíněné trojice, experimentují se způsobem vyprávění, volí jadrnou a neučesanou mluvu, neustále se proměňující kaleidoskop vjemů a emočně nabitých scén i prostředí nejrůznějších, mnohdy (alespoň v Polsku) kontroverze vzbuzujících subkultur, tak se Łoziński navrací k tradičnější kompozici příběhu, který někde začíná a někde také končí, byť vcelku rafinovaně pracuje s retrospektivami a prolínáním různých časových rovin. Navrací se k uhlazenému jazyku neusilujícímu o verbální exhibici ani vulgaritu „na efekt“, píše o lidech starší generace, než ke které sám náleží. Jako by nepotřeboval mluvit nahlas a psát křiklavě. Znamení toho, že i „mladá literatura“ nemusí být jen „cool“.

 

Reisefieber je příběhem spisovatele Daniela Reise (podle samotného autora majícího četné autobiografické rysy), který po zprávě o smrti své matky, s níž už léta nehovořil, přijíždí do Paříže. Tam nejen vzpomíná na své dětství, ale na základě zlomků cizích vzpomínek a zážitků se pokouší zrekonstruovat poslední roky života své matky, a snad i života svého. Skrze minulé hledá budoucí. Kniha vyniká věrohodným psychologickým prokreslením postav a skutečně niterně (a stylisticky brilantně) ztvárněným tématem neschopnosti vzájemného porozumění, dokonce i mezi nejbližšími lidmi. Fragment románu Reisefieber v překladu Báry Gregorové si můžete přečíst právě ve 45. čísle A2, krom něj tam najdete i ukázku z rozhovorů s Mikołajem Łozińským (a zároveň ukázku, jak by rozhovor rozhodně neměl vypadat) a krátký článek Joanny Derdowské o Łozińského románu.

 

Cenu Kościelských, určenou pro význačné polské prozaiky a básníky, případně také pro literární kritiky mladší čtyřiceti let, uděluje ženevská Nadace Kościelských, jež vznikla v roce 1959, po smrti Moniky Kościelské, manželky básníka, překladatele a především literárního mecenáše Władysława Augusta Kościelského. Nadace Kościelských je jedním z mnoha polských projektů, které se snaží podporovat mladé autory, na rozdíl od četných jiných podobných ocenění má však nepopiratelně větší prestiž. Mediálně není tak protěžovaná jako Nike, ale způsobem výběru laureátů, práce poroty i zřetelně formulovanou ideou se jí minimálně vyrovná. Oprávněně tedy byl Mikołaj Łoziński poněkud nervózní, když se dozvěděl, do jak vybrané společnosti se rozhodnutím jury dostal. Prvním laureátem se stal v roce 1962 mj. Sławomir Mrożek, mezi jmény vítězů najdeme Z. Herberta, G. Herlinga-Grudzińského, T. Konwického, H. Grynberga, J. Błońského, ale i Adama Michnika, z posledních let pak např. A. Stasiuka, T. Różyckého, M. Tulli nebo J. Dehnela.

 

Časopis A2

Stránky Nadace Kościelských

Rozhovor s předsedou Nadace Kościelských prof. J. Woźniakowským

 

-mb-

08. 11. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130506 návštěv, dnes zatím 340 (1 online).