NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

NOVÉ KNIHY: Návštěva v Universitas

Krakovské nakladatelství Universitas, založené v roce 1989 vědeckými pracovníky Jagellonské univerzity, vydává nejen neobyčejně kvalitní učebnice polštiny pro cizince, s kterými se mnozí z Vás už možná setkali. Specializuje se na vydávání vědeckých a populárně naučných publikací. Těší se značné prestiži, zkusme tedy Universitas stručně představit třemi aktuálními knižními novinkami, které by mohly zaujmout zájemce o polskou literaturu - zajímá-li Vás více historie, dějiny umění nebo lingvistika, zalistujte internetovým katalogem Universitas, např. edice Horyzonty Nowoczesności je v Polsku jednou z nejkvalitnějších.

 

 

Jerzy Franczak: Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej

(Universitas, Kraków 2007)

 

Jerzy Franczak je některým znám především jako spisovatel, vydal několik sbírek veršů (např. Samoobsługa, 1997; Języki lodowca, 2000), povídkový soubor Trzy historie (2001) i knihu o Sartrovi, Gombrowiczovi a Nabokovovi Rzecz o nierzeczywistości (2002). Je však také literárním badatelem, čerstvým absolventem doktorského studia antropologie literatury na Jagellonské univerzitě v Krakově. Právě jeho doktorskou práci s názvem Poszukiwanie rzeczywistości nyní vydává jeho "domovské" nakladatelství Universitas. Cílem publikace je představit na vybraných příkladech (především tvorbě Irzykowského, Gombrowicze, Schulze a Stefana Themersona) dynamicky hutnou podstatu polského modernismu. Franczak se zaměřuje na díla prozaická, v jednotlivých kapitolách rozvíjí svou interpretaci děl výše zmíněných autorů (Pałuba, Pamiętnik z okresu dojrzewania, Sanatorium pod Klepsydrą, Wykład profesora Mmaa) - přihlíží přitom zvláště k různým způsobům, s jejichž pomocí vybraní autoři uchopují skutečnost (konstruují ji? hledají?) a reflektují svět kolem sebe, pokouší se zároveň i o širší syntézu, která by postihla obecnější principy modernistického pohledu na svět.

 

 

Magdalena Popiel: Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty

(Universitas, Kraków 2007)

 

I druhá novinka nakladatelství Universitas se dotýká polského modernismu. Je však dobré ji zmínit i v souvislosti s letošním Rokem Wyspiańského, jak jej před rokem schválil polský Sejm. Stanisław Wyspiański byl mnohostranně nadaným umělcem, "renesanční osobností" přelomu 19. a 20. století. Kromě psaní se věnoval i výtvarné tvorbě, včetně plakátů či vitráží, proslul především svými divadelními hrami - kdo dnes v Polsku nezná Veselku? Nakladatelství Universitas si Rok Wyspiańského připomnělo nejen nedávným vydáním her Warszawianka a Noc listopadowa, ale také monografií Magdaleny Popiel. Kniha se věnuje jak Wyspiańského pojetí modernismu, např. jeho svérázně pojaté ideji „Gesamtkunstwerk", geniálně se promítající do jeho vrcholných her, tak zajímavé konfrontaci Wyspiańského tvorby a tvorby jeho "prekursorů" Matejky, Mickiewicze a Shakespeara. Autorka nepomíjí ani Wyspiańského klíčové dílo, Veselku.  

 

 

Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza (Red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa)

(Universitas, Kraków 2007)

 

Poslední publikace, kterou dnes krátce představíme, může zaujmout např. ty, kteří před nedávnem zavítali do pražského Polského institutu na setkání s básníkem a dramatikem Tadeuszem Różewiczem. Sborník Przekraczanie granic je sestaven z příspěvků přednesených na konferenci věnované tvorbě Tadeusze Różewicze, kterou uspořádala Vratislavská univerzita. Kniha je rozdělena do tří částí: první reflektuje Różewiczovo pojetí textu, způsob jeho práce s jazykem, różewiczovské textové i žánrové hry (např. příspěvky T. Mizerkiewicze Trzy koncepcje komizmu w poezji T. R., A. Krajewské Dyskurs dramatyczny w twórczości T. R.). Druhý oddíl se zamýšlí nad vztahem Różewicze a kultury - M. Januszkiewicz se ptá, zda je autor Kartotéky nihilistou, Małgorzata Mikołajczyk zda je básníkem metafyzickým, K. Uniłowski sleduje Różewiczův vztah k masové kultuře. Tadeusz Różewicz je v neposlední řadě autorem silně "intertextuálním". Nejen že je možné konfrontovat jeho dílo s tvorbou jiných význačných spisovatelů (autoři sborníkových textů si všímají např. Gombrowicze, Miłosze, ale i Joyce), ale sám Różewicz se o svých kolezích často zmiňuje, a ještě s větší oblibou je cituje a parafrázuje (J. Łukasiewicz: Inni ludzie w wierszach Różewicza). G. Hetman si v závěru sborníku všímá i "różewiczovských inspirací" v tvorbě mladých polských básníků po roce 1989.

 

Nakladatelství Universitas

 

-mb-

12. 11. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130506 návštěv, dnes zatím 340 (1 online).