NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Do nového roku se Zbigniewem Herbertem

Uplynulý rok 2006 se v Polsku nesl ve znamení zakladatele Literárního institutu a dlouholetého redaktora exilového časopisu Kultura Jerzyho Giedroycie, rok letošní byl věnován památce hned dvou osobností - Stanisława Wyspiańského, autora slavné Veselky, a hudebního skladatele Karola Szymanowského. Polský Sejm se rozhodl v zajímavé tradici pokračovat a rok 2008 oficiálně ustavil rokem Zbigniewa Herberta, básníka a esejisty, svérázně ironického tvůrce známé postavy Pana Cogito. 28. července uplyne deset let od jeho smrti. Právě osobnost Zbigniewa Herberta ještě stihl vybrat - dnes již bývalý - ministr kultury Kazimierz M. Ujazdowski, Sejm pak v létě jeho iniciativu oficiálně potvrdil. V usnesení Sejmu stojí:

 

"W dziesiątą rocznicę śmierci poety Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych pisarzy naszych czasów, Sejm RP postanawia oddać hołd artyście, który twórczo nawiązując do wielkiej tradycji europejskiej kultury, wzbogacił ją i wzmocnił.

 

W dobie kryzysu wartości i bolesnego zwątpienia stał twardo po stronie zasad: w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Dla wielu był pisarzem tragicznym i niezłomnym, uosobieniem wierności - samemu sobie i słowu.

 

Odważny i niezależny, wyrażał w swej poezji umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, nieidealizującą, wymagającą od tych, którzy ją deklarują, nie tylko poświęcenia, ale i światłej krytyki, nie tylko wzniosłych gestów, lecz przede wszystkim pracy i odpowiedzialności. Wprowadził do polszczyzny formułę-przykazanie: "Bądź wierny. Idź".

 

Głęboko przekonany o wyjątkowej wartości jego literatury Sejm RP ogłasza rok 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta."

 

Právě končící Rok Wyspiańského přinesl např. krakovský festival Wyspiański 2007, zajímavou divadelní přehlídku, ale i zamyšlení nad překlady děl Wyspiańského, nebo řadu výstav, které připomněly Wyspiańského výtvarné dílo. Možná škoda, že na rozdíl od loňského Roku Giedroycie, který v podobě konference o Giedroyciovi a Kultuře či jim věnované výstavě doputoval i k nám do Čech, se o Roku Wyspiańského tolik neví. Rok Herberta by mohl reputaci napravit - bývalý ministr kultury Kazimierz M. Ujazdowski připravil speciální operační program "Herbert", jenž má za cíl finančně podporovat organizace a institutuce, které se na zviditelnění Herbertovy tvorby budou podílet. Hlavním organizátorem Roku Herberta se stala polská Národní knihovna, jež před rokem získala do své správy obsáhlý Herbertův archiv. Oslavy Roku Herberta by měly být slavnostně zahájeny 26. ledna 2008. 

 

Na co se tedy budeme moci v příštím roce těšit? V rámci programu "Herbert" by měly být financovány nejrůznější výstavy, literární setkání a konference věnované dílu Zbigniewa Herberta, reprezentativní vydání jeho děl či různé mediální projekty. Měl by vzniknout také speciální stipendijní program určený badatelům specializujícím se na tvorbu autora Pana Cogito. Národní knihovna spustí nový internetový portál Herbert 2008, připravuje cyklus veřejných čtení Herbertových děl, výstavu kreseb C. K. Norwida a Z. Herberta či mezinárodní herbertovskou konferenci, plánuje také zpřístupnit veřejnosti Herbertův archiv a jemu věnovanou stálou expozici. K osobnosti Zbigniewa Herberta se na našich stránkách vrátíme i my.

 

Více informací o Roce Herberta

Herbertiada - stránky věnované Z. Herbertovi

 

-mb-

24. 11. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130514 návštěv, dnes zatím 348 (5 online).