NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Přednášky dr. Michała Januszkiewicze

Seminář středoevropských studií ÚSVS FF UK Vás v rámci projektu Centrum středoevropského vzdělávání srdečně zve na přednášky polského literárního teoretika

dr. MICHAŁA JANUSZKIEWICZE

 

TÉMATA A TERMÍNY PŘEDNÁŠEK

(11.–13. prosince 2007)

 

1. Wprowadzenie do hermeneutyki: wybrane koncepcje znaczenia dzieła literackiego.

Termín přednášky: 11. 12. 2007, 14.00 hod., FF UK, hl. bud. – místnost č. 308/a

 

2. Od epistemologii do hermeneutyki. Martin Heidegger i problem przedrozumienia.

Termín přednášky: 12. 12. 2007, 9.00 hod., FF UK, hl. bud. – místnost č. 8

 

3. Czy Hermes musi stracić pracę? W stronę hermeneutyki ponowoczesnej.

Termín přednášky: 13. 12. 2007, 10.50 hod., FF UK, hl. bud. – místnost č. 8

 

 

Dr. Michał Januszkiewicz vystudoval polskou filologii a filozofii na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani. V roce 1998 obhájil doktorskou práci na téma Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. V současné době je odborným asistentem na katedře literární sémiotiky Ústavu polské filologie UAM v Poznani. Zabývá se teorií a filozofií literatury, zvláštní pozornost věnuje především hermeneutice, vztahům mezi filozofií a literaturou, postmoderním teoriím, existencialismu či problematice nihilismu, tedy široce pojaté antropologii literatury. Získal stipendium Nadace polské vědy (2000), v rámci vládního stipendia přednášel např. v letošním roce v Archangelsku. Je mj. členem International Institute For Hermeneutics.

 

-red-

06. 12. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147156 návštěv, dnes zatím 550 (3 online).