NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Polské filmy v žižkovském Aeru: Konec světa v 21. století

Žižkovské kino Aero uvede příští víkend dva filmy polského režiséra a herce Piotra Szulkina (*1970, Gdaňsk). Absolvent lodžské PWSFTviT (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im.L.Schillera) stojí mj. za adaptací románu Alfréda Jarryho Král Ubu (Ubu Król, 2003), známou českým filmovým fanouškům z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech 2004. Aero vybralo dva filmy z jeho sci-fi cyklu, které charakterizuje pesimistický pohled do budoucnosti a zdařilé výtvarné zpracování „vzdálené budoucnosti 21. století.“

 

O-bi, O-ba - Konec civilizace (O-bi, O-ba - Koniec cywilizacji)

1984, 85 min.

25.1. ve 22.30

 

Tragickému společenství lidí, kteří přežili pod obrovskou kopulí jakéhosi podzemního města atomovou válku, hrozí zkáza. Vojenské vedení se rozhodne pozdvihnout upadající morálku podporou oficiálně popíraného mýtu o příletu spásonosné Archy. Důstojník Soft sice patří k elitě, ovládající dav, ale ani on nenachází šanci k úniku před nelidským světem a smrtí. Bezradně se zmítá v neřešitelné situaci, dopředu odsouzené k nezdaru v atmosféře rozkladu, lhostejnosti, egoismu a apatie. Vynikající herecké výkony a působivé scénografi cké řešení tvoří pochmurný, sugestivní obraz reality na pomezí neskutečna, vycházejíce z kombinace příznaků našeho životního stylu s pomyslným časem blízké budoucnosti. Třetí díl volné katastrofi cké trilogie sci-fi jako „realfiction“, inspirované H. G. Wellsem, A. Huxleyem a G. Orwellem, zobrazuje dehumanizující aspekty společnosti po válečné katastrofě. (text z oficiálních stránek kina Aero)

 

 

Ga, ga - sláva hrdinům (Ga, Ga. Slawa Bohaterom)

1985, 84 min.

26.1. ve 22.30

 

Scenárista a režisér Piotr Szulkin rozvíjí i v tomto snímku svou osobitou poetiku, styl a téma. Prostřednictvím fantastického příběhu z budoucnosti (tentokrát z 21. století) usiluje o postižení mezilidských vztahů, vztahů mezi mocí a bezmocnými a zachycuje rozpad morálních hodnot i manipulaci společnosti televizí. Obyvatelé planety Australie 458 čekají na příchod vykupitele. Pod vlivem mýtu si zatím vytvářejí hrdiny. Jedním z nich se proti své vůli stává také pozemšťan Scope. Zjišťuje, že pod zdánlivě vlídným jednáním obyvatel se skrývá už ani neuvědomovaná podlost a krutost. - Szulkinova vize odlidštěného světa se opírá především o atmosféru: vše na planetě Australie 458 je zchátralé, rozpadající se, všude je špína a nepořádek. (text z oficiálních stránek kina Aero)

 

Kompletní program kina Aero

 

-lk-

21. 01. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147164 návštěv, dnes zatím 558 (3 online).