NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

LETEM MEDIÁLNÍM SVĚTEM:

Tygodnik Powszechny, nejznámější polský katolicky orientovaný společensko-kulturní týdeník, mající za sebou více než šedesátiletou historii, vstoupil do nového roku nejen s novým formátem (na který si, pravda, zvykáme už od prosince) či se snahou být méně pomníkem své vlastní slavné minulosti a více listem otevřeným (i) mladým, vzdělaným a vnímavým čtenářům, ale také s čerstvou mediální afér(k)ou. 15. ledna oznámili členové tzv. Zespołu Tygodnika Powszechnego, jakéhosi čestného sdružení stálých spolupracovníků a přátel tohoto listu, že svůj spolek oficiálně rozpouštějí. V Polsku dbajícím na tradice a v souvislosti s týdeníkem s tak bohatou minulostí musí jakákoli snaha o radikálnější změnu nutně vyvolat přinejmenším rozruch v kruzích osob zainteresovaných. Stačí zmínit, jak silně lpí na svém tradičně konzervativním (a snad až trochu usedlém) "outlooku" - ale mnohdy i obsahu - deník Rzeczpospolita. I tam mířili ke změnám jen velmi pozvolna.

 

O co se tedy redakce a část jejích spolupracovníků vlastně přou? Spory krystalizovaly dlouho před tím, než pronikly na stránky novin. Nutno ovšem dodat, že velmi kultivovaně a oboustranně vcelku galantně, z čehož by si četné noviny a časopisy české, s dvojčaty A2 a Literárními novinami v čele, mohly vzít příklad. O tom, že Tygodnik Powszechny by si jisté změny, nejen vizuální, minimálně zasloužil, není pochyb. V čele tohoto stále ještě prestižního katolického týdeníku, věnujícího často větší prostor např. kultuře než nejrůznějším politickým aférám (bohudík), stojí muž, který je považován za představitele liberálnějšího směru v širších kruzích polské katolické církve. Kněz Adam Boniecki převzal roli šéfredaktora listu po Jerzym Turowiczovi. Ovšem už za jeho vedení, zkraje 90. let, kdy se pomalu začalo vytrácet kouzlo Tygodniku jako širokému spektru autorů i čtenářů otevřeného opozičního periodika (Czesław Miłosz i papež Jan Pavel II. byli tehdy důkazem význačného postavení "TP" na polském žurnalistickém trhu), byl Tygodnik Powszechny některými církevními kruhy označen za příliš liberální. Boniecki profil diskusi otevřeného, takřka ekumenického listu nadále rozvíjel. Nyní se však na jeho hlavu snáší kritika i z druhé strany - za naopak přílišné sklouzávání ke konzervativnímu pojetí, za jisté zpronevěření se slavné tradici Tygodniku, příp. i za odklon od tradičně spíše umírněně levicové orientace publicistů Tygodniku Powszechného směrem doprava.

 

Sám Boniecki bere podobné spory s humorem - naposledy když mu byla tuto sobotu udělena cena malopolských novinářů Publicista roku 2007. Při té příležitosti poznamenal, že udělit cenu právě jemu stojí dost odvahy, neboť tím si organizátoři proti sobě popudí jak nevěřící, tak četné představitele polské katolické církve. Každého z jiných důvodů. O tom, že se Boniecki dostal, obrazně řečeno, mezi dva mlýnské kameny, mohou svědčit slova Krzysztofa Kozłowského, dnes už bývalého člena Zespołu TP: Tygodnik nebezpečně inklinuje ke konzervativnějšímu pojetí a začíná dávat příliš silné slovo autorům výrazněji pravicově orientovaným, např. Andrzeji Zybertowiczovi.

 

Jistou paralelou k návratu kontroverzního publicisty Bronisława Wildsteina na stránky Rzeczypospolité - a možná i definitivním přetečením pověstného poháru trpělivosti Kozłowského, Józefy Hennelowé či Mariana Staly z dřívějšího Zespołu - se stal příchod bývalé novinářky listů Gazeta Polska a Newsweek Elżbiety Isakiewicz. Ta už se dříve nepohodla např. s Andrzejem Wajdou (a ten kvůli jejímu členství v nové redakci Tygodniku Powszechného odmítl převzít loňskou cenu Medal św. Jerzego, kterou právě Tygodnik Powszechny přiznává za "boj proti zlu a společenským křivdám"), přílišné sympatie nechová např. ani k Władysławu Bartoszewskému, který byl dlouholetým spolupracovníkem TP. Ten už nechce být na znamení protestu s redakcí Tygodniku nadále spojován.

 

Adam Boniecki jistě nemá situaci lehkou. Sám se do médií nevyjadřuje příliš rozhodně a přesvědčeně, i na objektivní hodnocení změny stylu TP je prozatím ještě příliš brzy. Rád by svůj list - nadále v mezích liberálního katolického, nikoli ovšem církevního periodika - zmodernizoval, prozatím jako by se ovšem zdálo, že neví zcela přesně, kam vlastně míří. Pravda je, že Zespół TP neplnil roli ani dozorčího orgánu, ani programové rady, nebyl konec konců nijak explicitně právně zakotven. Možná byl i záležitostí lehce anachronickou, jak se v narážce na příliš "kamarádský" charakter redakční práce vyjádřil Adam Boniecki. Jistě by mohl z piety dožívat, ale také by docela dobře mohl (třebas i nezáměrně) blokovat či brzdit změny, které ať už budou jakékoli, musejí přijít. Možná je tedy takřka starosvětsky gentlemanské gesto členů Zespołu, kteří se jako ti starší rozhodli ustoupit, přece jen pozitivním krokem. Namísto věčných sporů bude moci Boniecki se svou obměněnou redakcí ukázat, kam chce "nový" Tygodnik dovést. Rozhodně je však dobré nezapomínat, že Tygodnik Powszechny je i periodikem kulturním - na závěr tedy doporučme k lednovému čtení např. ukázku z nového románu Andrzeje Stasiuka Taa, adijos wakacjeros, která vyšla v druhém letošním čísle TP, nebo krátkou sondáž Dariusze Nowackého, jak vypadá polská "gay literatura" tři roky po Chlípnicích Michała Witkowského

 

Andrzej Stasiuk: Taa, adijos wakacjeros (Tygodnik Powszechny, nr 2/2008)

Dariusz Nowacki: Po "Lubiewie" (Tygodnik Powszechny, nr 1/2008)

Komunikat wydawcy "Tygodnika Powszechnego" (Tygodnik Powszechny, nr 3/2008)

Agnieszka Rybak: Zespół żegna "Tygodnik" (Rzeczpospolita, 15. ledna 2008)

Ks. Adam Boniecki laureatem nagrody dziennikarzy Mołopolski (onet.pl, 21. ledna 2008)

Ks. Boniecki: Z Tygodnika Powszechnego odchodzą symbole pisma (Katolicka Agencja Informacjyna & gazeta.pl, 15. ledna 2008)

 

Michala Benešová

21. 01. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147103 návštěv, dnes zatím 497 (3 online).