NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Polsko v ĎaSu

Číslo 1/2008 kulturně historické revue Dějiny a současnost vyšlo s podtitulem Zkušenost Pražského jara 1968. Mezi jinými je v něm otištěn i článek Tomáše Zahradníčka Zvláštní výprava na jih. Intervence 1968 ve vzpomínkách polských důstojníků (s. 37-39). Můžeme si tak přečíst o polské propagandě, činnosti politruků v československé i polské armádě nebo o setkáních polských vojáků s funkcionáři místní správy a obyvateli v jimi okupovaných oblastech. Článek více-méně vychází z sedmnácti rozhovorů sebraných v roce 1991 Lechem Kowalským do knihy Kryptonim Dunaj (Książka i Wiedza, Warszawa 1992). Limitou popularizačního textu je jeho omezená pramenná základna. Mimo pozornost autora tak zůstává třeba známý „jičínský incident“, při kterém počátkem září 1968 opilý polský voják na ulici okresního města dva lidi zastřelil a několik dalších zranil.

 

Zájemcům o téma lze jistě připomenout kvalitně připravený sborník Polsko a Československo v roce 1968. Rudolf Vévoda, Lukasz Kamiński, Petr Blažek (eds.). Dokořán, Praha 2006.

 

V roce 2007 věnoval ĎaS dějinám našich severních sousedů jen jeden článek, několik recenzí knih a výstav a opakované glosy k loni aktuálnímu tématu lustrací a činnosti polského IPN.

 

ĎaS 1/2007

Zahradníček, Tomáš (autor recenze): Polsko a Československo v roce 1968. Rudolf Vévoda, Lukasz Kamiński, Petr Blažek (eds.). Dokořán, Praha 2006. Autor jmenovitě vyzdvihuje stať Rudolfa Vévody věnovanou vztahu polské katolické církve k událostem pražského jara a kritizuje Grzegorze Majchrzaka, protože se podle něj ve své stati věnované polské šedé zóně dopustil chyby, když při psaní „použil nejobvyklejší výkladové schéma polského dějepisectví (jakákoli událost národních dějin je chápána jako heroická) na materiálu, který se mu vzpírá“. (s. 45)

 

ĎaS 2/2007

Válka, Josef: Zápisník. Drobné glosy věnované IPN. (s. 50)

 

ĎaS 4/2007

Friedl, Jiří: Bílý orel, rudá hvězda. Norman Davies, BB art, Praha 2006. Kniha podle recenzenta zachycuje stav bádání na úrovni sedmdesátých let, může ve veřejnosti sice vzbudit zájem o téma, ale její hodnota není příliš vysoká, doporučuje spíše – i když špatně přeložený – text Rusko-polská válka v letech 1918-1921. První sovětský útok na Evropu Antoni Czubińského. (s. 44)

 

ĎaS 6/2007

Kořán, Ivo: Scelení rozbitého obrazu. Výstava Slezsko – perla v České koruně. Pochvalná recenze výstavy. (s. 9)

Válka, Josef: Zápisník. O IPN a polských lustracích. (s. 50)

 

ĎaS 7/2007

Bakala, Jaroslav: Láska či politika? O důvodech sňatku Violy Těšínské a Václava III. (s. 17-20)

 

ĎaS 8/2007

Drápala, Milan: Aktuality, zprávy, glosy. Autor jako ideální četbu pro návštěvníky Krakova doporučuje čerstvě vydanou knihu Jana Mariana Małeckého Historia Krakowa dla każdego (Wydawnictvo Literackie, Krakov 2007)

 

ĎaS 11/2007

Bahenská, Marie: Slezsko. Neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740. Radek Fukala, Veduta, České Budějovice 2007. Kladná recenze. (s. 46-47)

 

ĎaS 12/2007

Ďurčanský, Marek: Evropa a středověké univerzitní koleje. Výstava v Muzeu Jagellonské univerzity v Krakově. Pochvalné hodnocení projektu. (s. 7)

 

Dějiny a současnost 

Muzeum Jagellonské univerzity v Krakově 

 

-pe-

25. 01. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146032 návštěv, dnes zatím 481 (5 online).