NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

NOVÉ KNIHY: Popkultura a média

Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów

(Red. Wiesław Godzic, Maciej Żakowski)

(WAiP, Varšava 2007) 

 

Popkultura už dávno, minimálně od dob raných sémiotických studií Umberta Eca, přišla o nálepku tématu, o němž všichni vědí, ale o kterém nemá cenu psát, natož se jím odborně zabývat. Lexikon popkultury PRL-u, o němž jsme na tomto místě psali před nedávnem, budiž jedním z důkazů. Tematice populární kultury se v Polsku systematicky věnuje edice Popkultura a média Akademického a Profesionálního nakladatelství ve Varšavě. Úvodní stať jednoho z nejnovějších svazků – Gadżety popkultury – napsal dokonce známý sociolog Zygmunt Bauman (napadlo by Vás, jak dokáže kreditní karta změnit západní pojetí času?). Ewa Klekot se zase zamýšlí nad tím, proč jedinou politickou stranou, která své předáky oficiálně prezentuje na fotografiích zachycujících je při grilování, je Sebeobrana. Což ji dovede až k úvaze na téma, jak dalece se liší polské grilování – ikona soudobé kultury střední třídy – od anglického barbecue. Knihu lze číst také jako podnětnou úvahu o otázce, jak dalece jsou naše životy ovládány předměty, které se nám na druhou stranu paradoxně doslova proměňují pod rukama.

 

 

Grzegorz Ptaszek: Talk show. Szczerość na ekranie? 

(WAiP, Varšava 2008) 

 

Nejnovější publikací edice je kniha lingvisty a psychologa Grzegorze Ptaszka Talk show. Szczerość na ekranie?. Ta analyzuje fenomén televizních talk show na příkladu pořadu Rozmowy w toku televizní stanice TVN. Ta sází na často kontroverzní témata a neskrývanou hru s emocemi diváků i zpovídaných hostů ve studiu. Jak daleko má/smí zajít obnažování privátních osudů před televizními kamerami? Lze podobná veřejná vystoupení chápat jako svého druhu psychoterapii? A jakou roli v celé této mediální show hraje jazyk? Talk show jsou rovněž svérázným projevem rozvíjející se popkultury pozdních 90. let. Ptaszek je analyzuje především jako jazykový a komunikační fenomén – zkoumá, jaké jazykové i mimojazykové chování je typické z jedné strany pro účastníky, z druhé pro moderátorku pořadu a proč je ona veřejná "teleintimita" pro diváky tak lákavá. Zájem o mediální komunikaci a pragmalingvistku je pro polskou jazykovědu posledních let typický. Kniha Talk show. Szczerość na ekranie? je dobrým příkladem toho, že podobné publikace mohou zaujmout nejen zavilé lingvisty.

 

 

Mariusz Czubaj: Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów

(WAiP, Varšava 2006)

 

Kniha Biodra Elvisa Presleya kulturního antropologa Mariusze Czubaje je sice publikací již starší, ale ve zmíněné edici jednou z nejzajímavějších. Analyzuje na příkladu polských komiksů, detektivek i rockové hudby proměny polské popkultury v průběhu posledních desetiletí. Ta se dnes nese ve znamení barevných bulvárních plátků, zpeněžitelných skandálů a mediálních idolů, například skokana na lyžích Adama Małysze. Mariusz Czubaj ukazuje, kterak moderní "mýtus Małysze" replikuje pravzory a hluboce zakořeněné mytické struktury a opírá se o známá mytologémata typu hrdinného reka, šibala-trickstera apod. Mechanismus zábavního průmyslu v polském kontextu dekonstruuje Czubaj rozborem symbolických forem popkultury i každodenních rituálů, které náš život často ovlivňují, aniž si to chceme uvědomovat. Odhaluje ale i záludnosti popkulturního metajazyka a z něj plynoucí zažité stereotypy, neboť popkultura není jen kulturou nízkou, kulturou Západu či kulturou mladých.

 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne - edice Popkultura i media

 

Michala Benešová

28. 01. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130314 návštěv, dnes zatím 148 (4 online).