NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

LETEM MEDIÁLNÍM SVĚTEM: Křivdy minulé i současné

Minulý týden jsme psali o sporné knize Jana Tomasze Grosse Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie (viz Aktualita), debaty kolem ní v Polsku ještě stále neutichly, vyostřené a hyperbolizované názory americko-polského historika probouzí stejně extrémní emoce. Škoda, protože klidná debata by citlivému tématu jistě prospěla mnohem více. I český tisk si rozjitřených emocí u našich sousedů povšiml: příkladem, jak o podobných událostech neinformovat, je článek z portálu Lidových novin (12. 1. 2008). Jinak vcelku věcná aktualita, shrnující fakta a poskytující základní vhled do problematiky, musela být opatřena „šokujícím“ titulkem, který přiláká čtenáře: „Poláci vraždili své Židy“. Podobné výkřiky přitáhnou pozornost senzacechtivých, hlubší reflexe nebo snad srovnání s českou situací a historickou pamětí se nekoná. Stejný deník také přinesl v pravidelné rubrice Poslední slovo reakci Petrušky Šustrové (25. 1. 2008), která v kontextu grossovské kauzy připomíná i citlivé a stále nedořešené české křivdy. „Polský antisemitismus je pojem, se kterým řada významných Poláků válčí už desítky let. Nepříliš úspěšně. Znovu a znovu se v západních médiích například objevuje obrat „polské koncentrační tábory“. Není divu, že to Poláky dráždí – stačí si vzpomenout, jak neochotně přijímala česká společnost informace o koncentračním táboře v Letech – a to byl tábor, s nímž měli Češi podstatně víc společného než Poláci v nacistickými koncentráky na polském území.“ Vedle letského koncentračního tábora staví také drastický „odsun“ sudetských Němců, který dodnes řada Čechů pokládá za spravedlivý trest za 2. světovou válku. Zatímco o Sudetech a odsunu se díky aktivitám Antikomplexu a dalším chvályhodným projektům začíná  stále více diskutovat, diskriminace Romů vesele pokračuje.

 

Ozvěny historie přinesla také Gazeta Wyborcza (23. 1. 2008). Ač se v Schengenu hranice stále více zprůhledňují, staré křivdy a územní dluhy nepřestávají strašit. Stálá česko-polská hraniční komise nyní řeší otázku 370 hektarů, o které Polsko přišlo po konečném ustálení poválečné hranice v roce 1955 a následných regulacích. Opolské vojvodství, jedno z nejmenších v Polsku, se tak možná rozšíří o kousek „českého“ území. Rzeczpospolita (25. 1. 2008) se vrátila k problému polských dělníků v Zetka Auto a Škoda Auto. První český ombudsman JUDr. Otakar Motejl nechal na základě stížností polské strany přezkoumat postup oblastního inspektorátu a zpochybnil jeho výsledky. „Veřejný ochránce práv takový postup státního kontrolního orgánu zhodnotil jako nedůsledný a způsobilý vzbudit obavu z nerovného přístupu vůči jednotlivým zaměstnavatelským subjektům.(…) Následná kontrola dodržování pracovněprávních a mzdových předpisů v agentuře Zetka Auto již zcela nesporně prokázala závažné a masové nedodržování Zákoníku práce (§ 309 odst. 5) Oblastní inspektorát proto zahájil správní řízení ve věci uložení pokuty za spáchaný správní delikt na úseku odměňování zaměstnanců a agentuře uložil povinnost uvést systém odměňování do souladu se zákonem.“ Polští dělníci byli podle zprávy deníku Gazeta Wyborcza z roku 2006 vystaveni psychickému i fyzickému násilí a nuceni pracovat více než 16 hodin denně za nevýhodných platových podmínek. V České republice pracuje 25 tisíc polských zaměstnanců, nejvíce z nich v chemickém a automobilovém průmyslu. Hodně Poláků (a Slováků) zaměstnávají také doly na Ostravsku a Karvinsku, na české straně není dost zájemců o nebezpečnou a těžkou práci, a také chybí dostatečně kvalifikovaní horníci.  

 

 

Lidové noviny: „Poláci vraždili své Židy“

Petruška Šustrová: Strach (Poslední slovo)

Gazeta Wyborcza: Czesi oddadzą Polsce 370 hektarów ziemi

Rzeczpospolita: Praca Polaków w czeskiej Skodzie?

 

Lucie Kněžourková

30. 01. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146680 návštěv, dnes zatím 74 (5 online).