NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Konference Slavica Iuvenum v Ostravě

Katedra slavistiky FF OU pořádá pod záštitou Slavistické společnosti Franka Wollmana Mezinárodní setkání mladých slavistů SLAVICA IUVENUM, které se bude konat dne 1. dubna 2008 v prostorách FF OU.

 

Konference bude probíhat v sekcích:

Současné tendence v lingvistice a translatologii.

Literární věda (Proměny a tvůrčí hledání slovanských literatur 19. a 20. století).
Kulturologie.

 

Termín podání přihlášky je 10. 3. 2008
(účastnický poplatek se nevybírá a veškeré ostatní výlohy hradí vysílající organizace).

 

Na setkání s Vámi se těší  

 

doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.                                           

vedoucí katedry slavistiky FF OU                                             

 

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Slavistická společnost Franka Wollmana

 

Mgr. Ireneusz Hyrnik, Ph.D.,

PhDr. Jan Vorel, Ph.D.

garanti konference

 

Více informací a přihlášku najdete zde.

13. 02. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147156 návštěv, dnes zatím 550 (3 online).