NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Herbertománie: Slavnostní zahájení Roku Herberta (18. 2. 2008)

Slavnostní zahájení Roku Herberta (Do nového roku se Zbigniewem Herbertem) proběhne v pondělí 18. února v Národním divadle ve Varšavě. První, oficiální část večera pro zvané a akreditované novináře, zahájí ministr kultury a národního dědictví Bogdan Zdrojewski v 19 hodin v Sále Bogusławského a vyhlásí zároveň vítěze soutěže o logo Roku. Čestnými hosty budou žena básníka Katarzyna Herbert a jeho sestra Halina Herbert-Żebrowska. Neoficiální část, která začíná o hodinu později, nazvaná „Lyrikožrouti. Herbert“ se naopak bude snažit přitáhnout a zapojit co nejvíce návštěvníků. Multimediální výstava mladých varšavských umělců bude klást důraz na diváky a jejich aktivní účast v představeních. Jedním z cílů je i upozornit na nepřítomnost poezie v současném světě. Paradivadelní inscenace, promítání, mp3 veršů a další herbertovské performance připravili umělci ve spolupráci s TVP Kultura. Hlavním organizátorem Roku Herberta je Národní knihovna, která získala Herbertovu pozůstalost (Dědictví Zbigniewa Herberta zůstane v Polsku). Pomáhat a dohlížet bude také speciální Komitet Organizacyjny, jehož členy jsou mj. ředitel Ossolineum Adolf Juzwenko, vedoucí archívu Zbigniewa Herberta v Národní knihovně Henryk Citko nebo prof. Jacek Łukasiewicz z Vratislavské univerzity. V pondělí bude spuštěn informační portál http://www.herbert2008.pl.

 

Motto Roku Herberta: „We mnie jest płomień, który myśli.“ (z verše Napis)

 

Akce připravované Bibliotekou Narodowou:

 

Herbertovské debaty s odborníky, otevřené pro širokou veřejnost. Každou druhou středu v měsíci kromě srpna v BN. První 27. 2. 2008 v 17 hod.


Výstava „Herbert-Norwid“, která poprvé představí kresby obou autorů.V květnu a červnu ve Varšavě.

 

Představení pod širým nebem a multimediální promítání na Pałac Rzeczypospolitej ve Varšavě v den 10. výročí úmrtí básníka (26. 7. 2008)

 

Mezinárodní vědecká konference (11. – 13. 12. 2008). Soustředí se především na recepci jeho díla v Evropě a Severní Americe.

 

Výstava a prezentace archívu Zbigniewa Herberta během Mezinárodní vědecké konference. Badatelům bude Herbertova pozůstalost přístupná od prosince.

 

Slavnostní zakončení Roku Herberta, divadelní představení v Národním divadle. Premiéra hry inspirované poezií Herberta v režii Piotra Cieplaka.

 

Další akce:

 

Výstava Cesty Pana Cogito (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza ve Varšavě, březen 2008)

 

Festivaly PORA POEZJI (duben) a PORA PROZY (říjen), kterou každoročně pořádá Instytut Książki, budou zasvěceny tvorbě Zbigniewa Herberta.

Herbertiáda (IX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta, Kołobrzeg)

 

Medailonek Zbigniewa Herberta doplněný vybranými verši najdete v Zápisníku.


Dramatické tvorbě Zbigniewa Herberta se bude věnovat zvláštní studie Michaly Dolanové.

 

 

-lk-

16. 02. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1149532 návštěv, dnes zatím 69 (4 online).