NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Ochutnávka Křížové cesty

Na Modré či Velké pondělí představil Polský institut nahrávku Českého rozhlasu 3 – Vltava Wojciech Wencel: Křížová cesta. Velké pátky 20. století (více viz Za Wojciechem Wencelem do Polského institutu). Předpremiéry se zúčastnil sám gdaňský básník Wojciech Wencel i autor celého nápadu, Miloš Doležal, který přiblížil atmosféru zrození myšlenky při slivovici a chlebu se sádlem. Kromě režisérky Markéty Jahodové, od prvních okamžiků nadšené verši i hudbou Arvo Pärta (nahrávku doprovází jeho Passio Domini Nostri Secundum Johanem, ale také Pašijové hry velikonoční The Plastic People of the Universe), promluvil také jeden z interpretů, pater František Lízna. Jeho živelné vystoupení dokázalo, že vybrané „hlasy“ nahrávky (mj. Ivan Martin Jirous, Dana Němcová nebo Jiří Stránský) dodávají Křížové cestě další rozměr, příběh. Pater Lízna patří k lidem, kteří se postavili komunistickému režimu, ale k zamyšlení vybízí i jeho obětavá práce s postiženými, Romy nebo snaha odpouštět i spoluvězňům-kriminálníkům. Pokora je nejdůležitějším poselstvím Wencelovy Křížové cesty: básník aktualizoval její význam odkazy k moderním dějinám, od holacaustu až po masakr civilistů v Srebrenici. Každý si musí uvědomit svou zodpovědnost za vlastní hříchy, které stále symbolicky „křižují“ Krista. „Celem tych rozważań jest ukazanie konsekwencji męki Chrystusa w życiu zwykłych ludzi: zarówno tych z nas, którzy wciąż mają złudzenie kontroli nad własną historią, jak i tych, których zmiażdżyły ciężary starości, bezrobocia czy nieudanego małżeństwa.“(z osobních stránek W.W.) Wencel mluvil i o potřebě nového, osobního čtení evangelia. Poukázal na situaci české katolické církve, slabší v porovnání s našimi sousedy, ale umožňující věřícím přistupovat k novozákonnímu textu vlastní cestou. V Polsku je kostel podle něj více závislý na tradici a zvyku, stává se spíše společenským než duchovním centrem.

 

Křížová cesta Wojciecha Wencela je prostá, připomíná spíše poselství, jednoduchou výzvu věřícím, nebrání se patosu. Originální obrazy a metafory jen občas problesknou v pokorném textu. Při poslechu ale pomáhají konkrétní hlasy a dobře zvolená hudba. Na Velký pátek před desátou hodinou večerní máte na Českém rozhlasu 3 – Vltava příležitost vyslechnout si novodobou modlitbu Křížové cesty na vlastní uši. Čtrnáct zastavení si ale můžete připomenout i v kostele nebo při symbolickém „následování“ Ježíšovy cesty s křížem na četných zastaveních přímo v krajině. Máme pro Vás i dva tipy: v kostele Panny Marie Královny Míru v Praze na Lhotce si můžete prohlédnout netypickou Křížovou cestu ze 70. let minulého století. Podobně jako Wencel aktualizuje historické události: smrt křesťanů v Koloseu, Johanku z Arcu nebo bitvu u Waterloo. Karel Stádník ji z umělé pryskyřice vytvořil podle návrhu kněze Vladimíra Rudolfa. Druhým tipem je Křížová cesta ve Stárkově u Náchoda. Kamenná zastavení zhotovil sochař Bartoloměj Henrich z Litomyšle v roce 1755 na náklady radního Johannese Schrolla a končí u kaple Čtrnácti pomocníků. A jak podotýká pater Lízna, který došel ke svatému Jakubu do Santiaga de Compostella a chystá se z hory Kremenec k Sevastopolu, na Cherson, v rozhovoru pro Babylon: „Chůze je ale přirozený lék, poutě mají léčivý účinek. Těsně před cestou do Fatimy jsem byl varován, že můžu mít problémy, protože podle lékařů mám rakovinové metastáze v kostech. Nebyly vůbec žádné problémy, došel jsem.“

 

Wojciech Wencel: Křížová cesta

I. Ježíš odsouzen na smrt

„Prý chodil po vodě, poroučel démonům a křísil mrtvé. A teď stojí na nádvoří místodržitelského paláce, jako by stál na táborovém dvoře v Osvětimi…“
II. Ježíš přijímá kříž

„Vojáci jsou holt vojáci, rádi se povyrazí.“
III. Ježíš padá pod křížem poprvé

„chceš-li se dotknout nebe musíš do pekla sejít“
IV. Ježíš se potkává se svou matkou

„Podobáme se suchému listí smýkanému větrem.“
V. Šimon pomáhá nést kříž

„Kdyby šel jinou cestou, nepotkal by se s tímhle průvodem, a stihl by oběd.“
VI. Veronika podává Ježíšovi roušku

„- tvář samotného Boha.“
VII. Ježíš padá pod křížem podruhé

„Co je dnes tvým křížem?“
VIII. Ježíš utěšuje plačící ženy

„Ženy, které pláčí nad jeho osudem, jsou jako ty nebo já.“
IX. Ježíš padá pod křížem potřetí

„Člověk je schopen každého zločinu.“
X. Ježíš svlečen ze šatů

„Ale on šel dál než my.“
XI. Ježíš přibit na kříž

„Tělo se chvěje, rány stále krvácí, po nebi se honí bouřkové mraky.“
XII. Ježíš umírá na kříži

„…a mlčení nebes nás naplňovala hrůzou.“
XIII. Ježíš sňat z kříže

„v bočních oltářích - všichni tu stojíme

jako chrupavky v těle mrtvého Krista.“

XIV. Ježíš uložen do hrobu

„S nadějí nepevnou jak plamen svíce.“

(citáty pochází z bookletu nahrávky Wojciech Wencel: Křížová cesta. Velké pátky 20. století)

 

Stránky Wojciecha Wencela

Životní příběh kněze, jezuity, poutníka a kriminálníka patera Františka Lízny (Babylon 6/XVII)
Neobvyklá křížová cesta (Kostel Panny Marie Královny Míru v Praze na Lhotce. Jana Šustová, Rozhlas.cz)

Křížová cesta u Stárkova

 

Lucie Kněžourková

19. 03. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147111 návštěv, dnes zatím 505 (5 online).