NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Nespokojenost polských dělníků hrozí vybuchnout

Prestižní francouzský politicko-společenský měsíčník Le monde diplomatique změnil po osmnácti letech šéfredaktora. Španělského novináře a spisovatele Ignatio Ramoneta v čele redakce nahradil francouzský novinář tuniského původu Serge Halimi. Časopis ale nemění ani svou tématickou skladbu, ani ideové zakotvení, a tak se v jeho březnovém čísle můžeme setkat i s článkem, jehož název by v doslovném překladu zněl Polsko na sopce dělnické nespokojenosti. (Českému čtenáři by mohl být bližší volný překlad, který jsme postavili do titulku.) Autorem dvoustránkového textu je Dariusz Zalega, polský novinář působící mimo jiné v týdeníku Trybuna robotnicza. Týdeník je blízký Polské straně práce a odborovému svazu WZZ Sierpień 80. Je logické, že autor z tohoto svého ideového zakotvení vycházel i při psaní zmíněného článku. I tak, nebo možná právě proto, dostává na stránkách Le monde diplomatique český čtenář texty, se kterými nemusí souhlasit, které jsou ale na každý pád intelektuálně osvěžující. 

 

Poslední parlamentní volby podle Zalegy byly především hlasováním proti dvojčatům, nikoli ale hlasováním pro Donalda Tuska. I když tedy, jak píše, Tuskovi liberální konzervativci nahradili ve vládě poražené konzervativní liberály z Práva a spravedlnosti, neznamená to, že by se měla zastavit vlna stávek a protestů (učitelů, zdravotních sester, celníků nebo pošťáků) procházející již několik měsíců celou zemí.

 

Z celého článku zmiňme tři témata. Na poklesu nezaměstnanosti v Polsku mají podle Zalegy podíl jak prostředky přicházející z Evropské unie (podle jiných zdrojů se čistý zisk Polska ve vztahu k EU od doby jeho vstupu počítá na devadesát miliard euro), tak ale i odchod významného procenta Poláků za prací do ciziny. Kvůli němu je pro zaměstnavatele na periferiích místy obtížné sehnat vůbec jakéhokoli zaměstnance. Zaměstnanci, kterým již několik let nejsou zvyšovány mzdy, se ovšem obávají, že by v okamžiku krize mohli o své místo opět přijít. Zalega v textu poukazuje na ztrátu důvěry zaměstnanců ve velké odborové centrály, které podle něj přestávají být schopny důrazně hájit své členy, ve prospěch odborových organizací menších, kam řadí například jemu samému blízký Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80“ (WZZ Sierpień 80). Velké odborové svazy včetně Solidarity podle něj zaměstnavatelům pomáhají jak zajišťováním stávkokazů při protestech menších odborových centrál, tak i snahou o legislativní omezení jejich činnosti. Poslední „zajímavostí“ spojující, jak se zdá, české i polské liberální konzervativce je cesta převést podniky, ve kterých se stát setkává s protesty zaměstnanců, na akciové společnosti anebo je rovnou privatizovat. Jako by se, dodává ironicky Zalega, v soukromých podnicích nestávkovalo. Tato řešení se přitom týkají jak veřejné dopravy, tak nemocnic.

 

Le monde diplomatique v polštině

Le monde diplomatique francouzsky  

 

O pracovní migraci Poláků jsme psali:

Cesty za prací jako problém současné Polské republiky (24. 7. 2007)

 

Patrik Eichler

23. 03. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1149535 návštěv, dnes zatím 72 (5 online).