NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Diskuse o polské církvi za vlády PSDS

Polský institut přichystal další z řady besed věnovaných reflexi polských dějin za vlády PSDS. Již před rokem byla jedna beseda v souvislosti s tehdy se odehrávající „aférou Wielgus“ věnována lustracím v polské katolické církvi. Nyní – ve čtvrtek 3. dubna 2008 od 17.00 – se bude v Polském institutu diskutovat o životě v téže době v krakovské diecézi.  Ta, jak se píše v pozvánce, byla díky Karolu Wojtyłovi již od konce šedesátých let hlavním pilířem odporu společnosti vůči totalitnímu režimu.

 

Diskusního večera se zúčastní:

Tadeusz Isakowicz-Zaleski, krakovský kněz a duchovní správce arménské menšiny v Polsku. Během osmdesátých let byl kvůli své spolupráci s hnutím Solidarita několikrát terčem brutálních útoků Státní bezpečnosti. Studium svazků, které na něho vedla tajná policie, ho přivedlo k otázce působení Státní bezpečnosti na duchovní vůbec. Jeho kniha Księża wobec bezpieki, zkoumající osudy kněží-agentů a kněží-hrdinů v krakovské arcidiecézi, patřila v Polsku mezi největší bestsellery roku 2007.

 

Historik Marek Lasota, ředitel krakovského oddělení Institutu pamětí národa (IPN). Je mimo jiné autorem knihy Donos na Wojtyłę, pojednávající o agentech tajné policie v bezprostředním okolí Karola Wojtyły, krakovského arcibiskupa a pozdějšího papeže Jana Pavla II.

 

Polský institut

O polské katolické církvi za vlády PSDS jsme psali:

Lustrace v polské katolické církvi – ohlédnutí za besedou v PI (13. 2. 2007)

Výsledky autolustrací v polské katolické církvi (23. 7. 2007)

 

-pe-

25. 03. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147103 návštěv, dnes zatím 497 (3 online).