NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Přednáška Dr. Hanse-Christiana Trepteho

Přednáška Dr. Hanse-Christiana Trepteho o současné polské literatuře v Německu se uskuteční 7. 5. 2008 v 9.30 v č. 8.

 

Všechny zájemce srdečně zveme!

 

Dr. Hans-Christian Trepte

Narodil se roku 1950 ve Freitalu (Sasko). Je absolventem slavistiky (Lipsko, Greifswald) a polonistiky (Lipsko, Varšava, Vratislav). Tématem jeho doktorské práce byla tvorba Jarosława Iwaszkiewicze (facultas docendi 1988). Pracuje jako odborný asistent na katedře slavistiky (Institut für Slavistik) Univerzity v Lipsku. V roce 2002 získal za zásluhy o polskou kulturu a literaturu vyznamenání Krzyż Kawalerski Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Oblasti vědeckých zájmů:

 

Ve své vědecké práci se dr. Trepte věnuje především problematice emigrace, německo-polských a polsko-českých kulturních a literárních vztahů. V letech 1995–2001 pracoval v Centru historie a kultury střední a východní Evropy (Berlín, Lipsko). Podílel se na projektu zabývajícím se polskou emigrační literaturou. Je místopředsedou vědecké společnosti „Societas Jablonoviana” a členem Německé společnosti pro vědy o východní Evropě (DGO).

15. 04. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130315 návštěv, dnes zatím 149 (4 online).