NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Dva velikáni polské teatrologie

Ve varšavském Divadelním institutu se nedlouho po sobě objevily zajímavé knihy dvou slavných polských divadelníků. Po sbírce teatrologických studií Zbigniewa Raszewského nazvaných Spacerek w Labiryncie. O teatrze polskim po roku 1958, se na konci dubna objevila knížka Bohdana Korzeniewského Przemoc wielka i mała.


Zbigniew Raszewski (1925 – 1992), divadelní kritik a historik, byl jednou z klíčových postav při formování oboru divadelní vědy v Polsku. Od začátku pracoval v redakci časopisu Pamiętnik Teatralny, založeného roku 1952 Leonem Schillerem, později se stal jeho šéfredaktorem a učinil jej jedním z nejvýznamnějších odborných divadelních periodik v Polsku i v Evropě. Pracoval v Institutu umění Polské akademie nauk. Roku 1977 vydal první ucelenou historii polského divadla od jeho počátků do roku 1939, nazvanou Krótka historia teatru polskiego. Napsal dvoudílnou monografii o „otci polského divadla“ Wojciechu Bogusławském a mnoho dalších studií. Významná byla i jeho činnost editorská a pedagogická. Několik desítek let si psal deník, Raptularz, jehož tři díly vyšly v devadesátých letech. Jeho jméno nese varšavský Divadelní institut.


S Bohdanem Korzeniewským (1905 – 1992) spojovala Raszewského dlouholetá spolupráce ve vedení redakce Pamiętnika Teatralnego. Korzeniewski, divadelní historik a kritik, se po válce stal profesorem divadelní akademie PWST, kde dlouhá léta plnil funkci děkana Katedry režie. Byl uměleckým vedoucím několika divadel, mimo jiné Národního nebo Polského divadla ve Varšavě. Sám se také věnoval divadelní režii. Jeho meziválečné divadelní kritiky vyšly v roce 1966 pod názvem Spory o teatr, roku 1973 byla vydaná sbírka jeho esejů nazvaná O wolność dla pioruna…w teatrze.


Prezentace nových knih Zbigniewa Raszewského a Bohdana Korzeniewského se konala při příležitosti výročí pěti let činnosti Divadelního institutu ve Varšavě.

 

-md-

29. 04. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146680 návštěv, dnes zatím 74 (5 online).