NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

NOVÉ KNIHY: Herbertovská knihovnička

Ryszard Krynicki a Zbigniew Herbert spolu vedli poetický dialog a nowofalovský básník toužil po založení svého vydavatelství a5 v roce 1989 po vydání sebraných spisů svého mistra. Nakonec se mu podařilo připravit mohutný čtyřsetstránkový výbor z poezie, kde najdeme nejen klasické verše, ale i několik nikdy nepublikovaných (Wiersze wybrane, 2004). I v herbertovském roce přichystal Krynicki se svou ženou Krystynou několik lahůdek, nejčastěji dalších vydání básníkových děl: Król mrówek, 89 wierszy a Pan Cogito. „Historię utworów, które złożyły się na te trzy książki, bardziej szczegółowo przedstawia w załączonych do nich notach Ryszard Krynicki. Troskliwy redaktor i wydawca znany jest ze starannej pracy nad publikacjami. Nie zawiódł i tym razem, dokonując uważnego studium przedmiotu. Wznowione przez a5 tomy to nie tylko wzór elegancji, ale też rzetelności.“ (Małgorzata I. Niemczyńska: Wznowienia na Rok Herberta)

 

Zbigniew Herbert: Król mrówek

(Wydawnictwo a5, Krakov 2008, 2. vydání)

Nedokončený soubor próz Král mravenců, inspirovaný řeckou mytologií a antickou kulturou, připravil k vydání právě sám Krynicki na základě poznámek a skic; nezachoval se ani strojopis a redaktor se musel sám rozhodovat, jak texty seřadit a rozdělit. Herbert se inspiroval antikou celý život a patřil k rozhodným zastáncům klasicismu. Król mrówek balancuje mezi esejem a povídkou, autor přistupuje ke starověké kultuře velmi osobně, jako znalec a milovník. Aleksander Kaczorowski ho označil za soukromou mytologii autora. Druhé vydání doplnila skica Giganti.  

 

Zbigniew Herbert: 89 wierszy

(Wydawnictwo a5, Krakov 2008)

 

Herbert vybral pro svého přítele, básníka a vydavatele 89 veršů, těch, které považoval za nejlepší. Sbírka vyšla poprvé v roce 1998, kdy Herbert publikoval i Epilog Burzy a dokončil souborné vydání svých veršů. Mezi devíti desítkami básní najdeme verše inspirované antikou nebo básně s lyrickým hrdinou Panem Cogito, ale i známý verš věnovaný Krynickému Do Ryszarda Krynickiego – list. „Wśród tych dwóch książek może nawet ważniejsze jest "89 wierszy", w których Herbert pokazał nam samego siebie we własnym wyborze, stworzył autoportret artysty, moralisty i człowieka swojego stulecia. Bardzo charakterystyczne, że ten tom zamyka nieduży wiersz zatytułowany „Kamyk“, czyli kończy się on wyjściem do elementów pierwotnych, do czegoś co jest i na początku, i na końcu. Myślę, że ta symbolika ostatnich wierszy Herberta, tego co on sam o sobie sądził, będzie teraz dla nas bardzo ważna.“ (Marta Wyka)

 

Zbigniew Herbert: Pan Cogito

(Wydawnictwo a5, Krakov 2008)

 

Lyrický hrdina Pan Cogito, vůdce a vzor v depresivních a represivních 70. a 80. letech, provázel Herberta celý život. Obyčejný člověk, který ale musí nést tíhu celého světa. Není romantickým hrdinou gest, jeho postoj je často ironizován, neustále cítíme napětí mezi velkým osudem a malým člověkem. Heroismus Pana Cogito často vyplývá jen z „pouhé“ odvahy reflektovat a vnímat skutečnost kolem sebe; postavit se jí čelem. Jedna z nejdůležitějších Herbertových sbírek si určitě zaslouží zvláštní pozornost.

 

Wydawnictwo a5

Małgorzata I. Niemczyńska: Wznowienia na Rok Herberta

 

Napsali jsme:

Do nového roku se Zbigniewem Herbertem

Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert: Několik veršů

 

-lk-

02. 06. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147156 návštěv, dnes zatím 550 (3 online).