NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Středoevropský časopis pro literární vědu a literaturu Proudy

Středoevropské centrum slovanských studií a Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY přicházejí od letošního roku s iniciativou vydávat nový Středoevropský časopis pro literární vědu a literaturu Proudy (Nurty – Prúdy), který by se věnoval české, polské, slovenské, lužickosrbské, kašubské (a také slovinské, jež v historickém smyslu do kontextu střední Evropy patří) literatuře a pohledům na literaturu středoevropského regionu nejen z těchto zemí, ale rovněž ze zemí sousedních, tzn. z Maďarska, Rakouska a Spolkové republiky Německo (z hlediska jejich domácích bohemistik, polonistik, slovakistik a slavistik).

 

Časopis, jehož šéfredaktorem je prof. Ludvík Štěpán, bude vycházet dvakrát, resp. čtyřikrát ročně (podle zájmu a možností vydavatele a odběratelů), a bude mít dvě verze: širší elektronickou a užší papírovou, do níž bude vybíráno to nejlepší z netradičně pojaté elektronické verze. Tištěný časopis bude mít formát A4 a 80 černobílých stran textu s mnoha ilustracemi. Tento odborný časopis (learned journal) bude recenzovaný (peer-reviewed journal) a bude jej řídit mezinárodní vědecká rada a mezinárodní redakční kolektiv složený z editorů z vydávající instituce, redaktorů ze spolupracujících kateder (ústavů) a redaktorů-koordinátorů ze Slovenska, Polska, Slovinska, Maďarska, Rakouska a SRN.

 

Model obsahové náplně čísla: Editorial, zásadní odborná studie, tři až pět odborných studií různého rozsahu, aktuální odborné články a poznámky, povídky, básně, reportáže, blok věnovaný literatuře a kultuře vždy jednoho národa, blok recenzí odborných knih, pravidelné rubriky – např. Anotace (minirecenze odborných knih), Literatura v obrazech (články, kratší recenze nových filmů či tv-snímků), Jazyk ve společnosti, Kulturní revue (články, poznámky a glosy o folklóru, výtvarném umění, hudbě atd. ve vztahu k literatuře), Dokumenty (návraty do literární historie apod.), Knižní fórum (recenze nových beletristických knížek), Kulturní zápisník, Zápisník z cest, Glosy, Několika slovy ad.

 

Své dotazy, připomínky či nabídky můžete směrovat na kontaktní adresu: scss@phil.muni.cz

 

-red-

08. 06. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146032 návštěv, dnes zatím 481 (4 online).