NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Salon, Tvar a HOST

Literární a kulturní příloha deníku Právo Salon (č. 575, 3. července 2008) přináší na své titulní straně rozhovor s polským režisérem, hercem i malířem Jerzym Skolimowským. V textu se dočtete mimo jiné o tom, proč byl v roce 1967 v Polsku zakázán jeho film Ruce vzhůru, o odchodu do emigrace a práci na Západě, o proměnách filmu od šedesátých let k dnešku nebo o tom, proč dodnes není spokojen s vlastní anglickou adaptací románu Witolda Gombrowicze Ferdydurke. Několik let po druhé světové válce strávil v roce 1938 narozený Skolimowski také v Praze, kde jeho maminka mezi lety 1947 a 1951 pracovala jako kulturní atašé polské ambasády. Navštěvoval v té době v Poděbradech internátní školu pro děti z bohatých rodin a z prominentních kruhů, kde na pokoji bydlel spolu s Milošem Formanem a Ivanem Passerem. (Šlo o skautské gymnázium Jiřího z Poděbrad sídlící tehdy v budově poděbradského zámku a likvidované po únoru 1948.)

 

Předprázdninový Tvar 13/2008 přináší (s. 12–13) zamyšlení Petra Posledního nad recepcí moderní polské literatury v českém prostředí. Autor se v lehce rozvleklém textu věnuje jak způsobu, kterým jsou jednotlivé tituly a autoři k překladu vybíráni – zda spíše pro představení nosných směrů polské literatury nebo pro posílení domácích tvůrčích stereotypů –, tak i obecnému hodnocení recenzí a kvality recenzentů. Těm vytýká jak mnohdy jen slabou orientaci v polské literatuře jako celku, tak i – což může být diskutabilní – pokusy o interpretaci díla bez znalosti jeho originálu. Významnou část textu autor věnuje také kritice Szczygłova Gottlandu a jeho nekritických recenzentů:

 

Po českém vydání Gottlandu jako kdyby vynikající pověst knihy české recenzenty doslova zmrazila. Žádný se neodvážil k sebemenšímu kritickému postřehu nebo k sebenepatrné pochybnosti, nikdo se neodhodlal k otevřené diskusi o pisatelově úhlu pohledu, natožpak o jeho mnohoznačném zobrazení našich osudů. Obávali se mnozí, že by mohli vyvolat dojem neschopnosti přijmout odlišný názor?

 

Autor Gottland považuje za knihu sice objevnou v konkrétních faktech, ale ne v zachycení principu lidské unikavosti před problémy. Szczygieł pak podle něj přes nepochybnou kompoziční zručnost a vytříbený styl zůstal v zajetí žurnalismu, a nedosahuje tak kvalit Ryszarda Kapuścińského nebo Hanny Krall. Vytýká mu také, že všednost povyšuje na výjimečnost a nevěnuje se tématu „šedé zóny“. Celý text pak uzavírá otázka, zda by lepší znalosti česko-polských literárních vztahů nepomohl alespoň jeden časopis specializující se na severní sousedy a jejich kulturu.

 

HOST 6/2008 přináší jednak recenzi Posledních příběhů Olgy Tokarczukové z pera Petry Havelkové (s. 58–59), jednak ve své příloze Host do školy 2 nabízí přehledový text Lucie Kněžourkové Co nového u sousedů? O současné polské próze (s. 23–25). Autorka v příspěvku postupně vypočítává a velmi stručně komentuje na tři desítky titulů v češtině dostupných překladů knih polských prozaiků od druhé poloviny osmdesátých let k dnešku. Celá příloha je pak věnovaná tématu střední Evropy, takže se na jejích stránkách ve zmínkách můžete setkat i s dalšími polskými spisovateli nebo knihami.

 

deník Právo

literární obtýdeník Tvar

HOST. Měsíčník pro literaturu a čtenáře 

 

-pe-

04. 07. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1149541 návštěv, dnes zatím 78 (2 online).