NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Přednášky dr. Jarosława Malickiego

Zveme Vás na cyklus přednášek pana dr. Jarosława Malického z Vratislavské university, které se konají na katedře bohemistiky. 

 

GRAMATICKÁ A LEXIKÁLNÍ KONFRONTACE ČEŠTINY A POLŠTINY

seminář pro studenty bohemistiky a polonistiky (30 hodin)

vyučovací jazyk: čeština

 

6.10.2006 

Obecné otázky konfrontace geneticky příbuzných jazyků

 

6.10.2006

Čeština a polština z hlediska historicko-srovnávacího

 

27.10.2006

Synchronní konfrontace českého a polského fonologického systému

 

10.11.2006

24.11.2006

Synchronní konfrontace českého a polského morfologického systému 

 

1.12.2006

Synchronní konfrontace českého a polského syntaktického systému

 

15.12.2006

Srovnání současného vývoje lexika a frazeologie v češtině a polštině

 

12.1.2007

Synchronní konfrontace lexikální a frazeologické zásoby v češtině a polštině

          nebo

Národní a spisovný jazyk - jazykové variety a funkční styly

 

Všechny přednášky se konají od 9.10 do 12.25 v místnosti č.18 v Celetné.

19. 10. 2006

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130506 návštěv, dnes zatím 340 (1 online).