NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

NOVÉ KNIHY: Objevovat svět

Ze stránek našich deníků a časopisů se na nás valí záplava tipů na „lehké a zábavné, tedy letní“ čtení. I do Polska zavála lenivá prázdninová atmosféra knihu, kterou polští novináři jistě s chutí zařadí na seznam textů, které by kromě opalovacího krému a plavek měli čtenáři přihodit do tašky, když se chystají k vodě: Dzięki za każdy nowy ranek Haliny Pawlowské (Díky za každé nové ráno; W.A.B., Warszawa 2008, přeložila Dorota Kania). Vydavatelství W.A.B. ji vydalo ve své edici z miotłą, „s koštětem“, určené pro autorky ze všech koutů světa. Loni se v ní objevila Paměť mojí babičce (Czas Czerwonych Gór) Petry Hůlové v překladu Doroty Dobrew a můžeme tedy jen litovat, že z českých spisovatelek nesáhli raději po Markétě Pilátové nebo Věře Noskové, i kdyby jen pro pestrost – Pawlowská už je v edici zastoupena knihou Zdesperowane kobiety postępują desperacko (Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, překlad Józef Waczków) z roku 2005. I my pro Vás máme několik letních tipů, ale nehledejte mezi nimi oddechové tituly. Než se vydáte do neprobádaných měst, zemí a krajů, doporučujeme nahlédnout do textu Anny Wieczorkiewicz Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży (Universitas, Krakov 2008). Absolventka varšavské polonistiky a etnologie, která se věnuje antropologii cestování a habilitovala se prací o motivu cesty v literatuře, se ve své nejnovější knize zamýšlí nad specifickým kulturním jazykem turistiky. Své vlastní úvahy konfrontuje s celou tradicí sémiotického a postmoderního myšlení o fenoménu turistiky.

 

Za pozornost a soustředěné čtení stojí dvě sbírky poezie, které se letos objevily i díky výročím svých autorů: Wisława Szymborska slaví 85. narozeniny (Wisława Szymborska slaví 85 let) a přesně čtvrtstoletí uplynulo od smrti Mirona Białoszewského. Sbírka Sprawdzone sobą  (PIW, Varšava 2008) se skládá především z veršů, které sám vybral ze svazků Obroty rzeczy, Rachunek zaściankowy, nebo Oho. Básník debutoval až v roce 1956, ačkoli patří k válečné generaci. Svou reflexi Památník z Varšavského povstání vydal dokonce až na konci 60. let, teprve tehdy našel jazyk a způsob, jak zkušenost válečné Varšavy vyjádřit. Vždycky patřil k samorostlým autorům, stranil se veřejného života a soustředil se především na jazyk a jeho (ne)schopnost vyjádřit skutečnost. Ve svých verších se tvrdohlavě snažil dobrat až k věcem samým, inspiroval se také hovorovým jazykem, v polské tradici romantických básníků činu a gesta byl bytostným pozorovatelem. „Poza jednym jedynym Gombrowiczem nie przychodzi mi na myśl ani jedno nazwisko dwudziestowiecznego pisarza, który by - podobnie jak Białoszewski - w swoich zmaganiach z Rzeczywistością nigdy nie uciekł się do metody prostego wyosobnienia z niej jakiegoś wyróżnionego na tej czy innej podstawie segmentu (Natury, Kultury, Społeczeństwa Idealnego, Złotego Wieku, Dziecięcej Niewinności, Mądrości Wieku Dojrzałego, Wiary Religijnej, Postępu Cywilizacji - możliwości są praktycznie nieograniczone) i bezkrytycznego dania wiary temu, że w owym wyizolowanym segmencie „Ja“ będzie mogło zawsze znaleźć niewzruszony punkt oparcia; że, mówiąc ściślej, „Ja“ zdoła uczynić ten akurat wybrany wycinek współczującym odbiorcą swoich skarg – donosów na resztę świata lub chętnym do współpracy z „Ja“ nadawcą takichże skarg-donosów.“ (Stanisław Barańczak: Rzeczywistość Białoszewskiego). Ke skutečnosti se obrací i Wisława Szymborska, ale s důvěrou a vírou. Cele autorský výbor jednadvaceti veršů Zmysł udziału (Wydawnictwo Literackie, Krakov 2008) vyšel v graficky velmi pečlivě vypravené edici Poeta Odkrywa Świat.


Stoi krzesło:
artykuł prawdy
rzeźba samego siebie
powiązana w jeden pęk
abstrakcja rzeczywistości

(z básně Mirona Białoszewského Sprawdzone sobą)

 

Lucie Kněžourková

07. 07. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1131733 návštěv, dnes zatím 403 (5 online).