NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Zpřístupnění archivu Zbigniewa Herberta

Na samém konci roku Herberta, v prosinci 2008, se otevře badatelům básníkova pozůstalost. Bude to možné i díky tomu, že dědičky Katarzyna Herbertowá a Halina Herbert-Żebrowská předaly jeho písemnosti polské Národní knihovně. Archiwum Zbigniewa Herberta uspořádává kustod Henryk Citko již od roku 2000. Části pozůstalosti se už objevily tiskem, především korespondence, např. s Henrykem Elzenbergem, Jerzy Turowiczem, Stanisławem Barańczakem nebo Czesławem Miłoszem. Badatelům usnadnil práci také sám Herbert – hromadil a třídil vlastní i cizí dokumenty. Henryk Citko se snažil zachovat Herbertův systém, i když ne vždycky to bylo možné. „Moim zadaniem i celem było uporządkowanie archiwum poety, tak jednak, by nie naruszyć jego logiki, zasad wprowadzonych przez samego Herberta. Kiedy, na przykład, planował napisać szkic o jednorożcu, wielu znajomych przysyłało mu kartki z jednorożcem, które gromadził oddzielnie. Są wśród nich kartki od Karla Dedeciusa, których nie mogłem wyjąć z tego zbioru i przenieść do innych materiałów związanych z osobą tłumacza Herberta na niemiecki i popularyzatora jego twórczości za granicą. Z drugiej strony, wiele dokumentów znajdowało się w zgoła nieoczekiwanych miejscach, poukładane w teczuszki, koperty, zaklejone, związane sznureczkiem czy wstążeczką. Nie zawsze potrafiłem dociec, dlaczego konkretny rękopis znalazł miejsce tu, a nie gdzie indziej.“ Inventář desítek tisíc položek – dopisů, náčrtků, rukopisů, strojopisů, překladů do cizích jazyků, poznámek, novinových výstřižků nebo fotografií z let jeho literární činnosti (1948 – 1998) – vyjde tiskem na začátku prosince a bude dostupný i v elektronické podobě na adrese polské Národní knihovny. Po zpřístupnění archivu bude následovat i jeho digitalizace.  

 

Zdroj: Krzysztof Masłoń: 60 000 kart, 6500 listów, 5000 rysunków

Více informací o roku Herberta: Herbertománie

 

-lk-

04. 08. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147119 návštěv, dnes zatím 513 (4 online).