NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Konference v Poznani

Międzywydziałowe Koło Naukowe Przyjaciół Kultury Czeskiej Bohemia Poznańska

oraz studenci filologii polskiej o specjalności komparatystycznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową W poszukiwaniu tożsamości środkowoeuropejskiej:najnowsza literatura polska i nie tylko.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w studenckiej konferencji naukowej, która odbędzie się 13 grudnia 2006 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W centrum naszych zainteresowań znajdą się następujące problemy:

-Czy istnieje świadomość tożsamości i/lub wspólnoty środkowoeuropejskiej w literaturze i kulturze naszego regionu?

-Pozycja najnowszej polskiej literatury wobec dorobku literackiego krajów Środkowej Europy i vice versa (recepcja, tłumaczenia itp.);

-Miejsca wspólne i odmienności w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowej.

 

Zgłoszenia z podaniem tematu wystąpienia i krótkim streszczeniem (5-10 wersów) prosimy nadsyłać na formularzu dostępnym na stronie internetowej Pracowni Komparatystyki Literackiej przy Instytucie Filologii Polskiej UAM do 30 listopada 2006r.

 

Preferujemy kontakt drogą e-mailową. Zapewniamy potwierdzenie Waszego zgłoszenia.Spodziewamy się 15-30-minutowych wystąpień. Gwarantujemy 15 uczestnikom dwa bezpłatne noclegi w Poznaniu. Zastrzegamy sobie prawo dokonania wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń.

 


Izabela Janicka           

wiceprzewodnicząca Koła

 

dr Lenka Vítová

opiekun Koła

 

Prof. Bogusław Bakuła

Kierownik Pracowni

Komparatystyki Literackiej

 

více informací na owec@seznam.cz

20. 10. 2006

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1134463 návštěv, dnes zatím 268 (3 online).