NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Pražské jaro očima mladých historiků

Od neděle 7. do úterý 9. září proběhne v Praze mezinárodní konference nazvaná Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro. Ta je dalším připomenutím letošního „osmičkového výročí“ – tentokráte spojuje události v Československu s kontextem (nejen) polským a maďarským. Chce nabídnout pohled na československé události roku 1968 (od vrcholné fáze tzv. pražského jara až po dozvuky srpnové invaze v podzimních a zimních dnech) v širším středoevropském kontextu.

 

Pražské setkání uvede v neděli 7. září v 18.30 slavnostní zahájení výstavy Invaze 1968 před budovou Rudolfina na nám. Jana Palacha. Výstavu připravil polský Instytut Pamięci Narodowej, jeden ze spoluorganizátorů konference. Od osmi hodin pak bude následovat koncert Hudba pro Prahu 1968 – In memoriam Ryszard Siwiec, na který jsme vás již zvali (zde).

 

Samotná konference bude zahájena v pondělí 8. září v 9.00 v aule FF UK, v rámci tří tematických panelů (Evropa a Pražské jaro v roce 1968; Bezpečnostní aparát v sovětských satelitech a Pražské jaro; Bezpečnostní aparát v Československu a Pražské jaro) vystoupí – máme-li pozvat na Poláky – např. Jerzy Eisler s příspěvkem o Polsku v roce 1968 nebo Grzegorz Majchrzak (oba z IPN) s referátem Polská tajná služba a Pražské jaro. Přestože konferenci pořádají především instituce věnující se bádání nad bezpečnostním aparátem doby před rokem 1989 (Ústav pro studium totalitních režimů, Instytut Pamięci Narodowej, Ústav dějin maďarské revoluce 1956), a setkáme se tedy především s příspěvky zpracovávajícími problematiku pražského jara a sovětské invaze „pohledem z archivu“, je součástí setkání i promítání několika filmových materiálů (Československé i maďarské filmové týdeníky, ukázky z oficiálních dobových polských filmových materiálů) či diskuse pamětníků za účasti mj. polské režisérky Agnieszky Holland, která na přelomu 60. a 70. let studovala na pražské FAMU.

 

Úterní program pak budou tvořit panely Okupace Československa a Druhý život Pražského jara, mj. s přípěvky Jaroslava Coraniče o obnovení řeckokatolické církve v Československu v r. 1968 či Łukasze Kamińského o zkušenosti roku 1968 a polské krizi 1980–1981.

 

Byť se žádný z příspěvků přímo nevěnuje osobnosti a činu Ryszarda Siwce, jeho ohlasům či souvislostmi s děním v Československu, nedělní koncert je připomenutím Siwcova příběhu, který Čechům – i přesně po čtyřiceti letech – zůstává namnoze neznámý. 8. září 1968 se na varšavském Stadionu desetiletí, v místech, kde se právě v těchto začíná budovat nový polský národní stadion, zapálil na protest proti režimu, který dovolil nejen sovětskou intervenci do Československa (a navíc k ní aktivně přispěl), ale i pronásledování těch, „jimž vtloukají socialismus do hlavy obušky policistů, Polák na Poláka – jaká hanba! – štve policejní psi“. Nejen přepis magnetofonového záznamu zprávy, kterou nahrál Ryszard Siwiec v nemocnici po svém činu a z níž pochází tento citát, najdete v čerstvé publikaci historika Petra Blažka Živá pochodeň na Stadionu desetiletí, již vydal Ústav pro studium totalitních režimů a která obsahuje kromě Blažkovy studie i přetisk Siwcových autentických textů a dostupných archivních materiálů.

 

Kompletní program konference najdete zde

 

-mb-

05. 09. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1131752 návštěv, dnes zatím 422 (3 online).