NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

NOVÉ KNIHY: Gombrowiczovo erotické drama

Witold Gombrowicz: Naše erotické drama

(Revolver Revue, Praha 2008)

 

Witolda Gombrowicze není třeba příliš představovat, dokonce ani čtenářům nepolonistům. Česky již vyšlo téměř celé jeho dílo, nedávno i klíčový Trans-Atlantik. Nyní se do rukou zvídavých čtenářů dostává – v překladu Heleny Stachové – dílko v kontextu Gombrowiczovy tvorby specifické, a dozajista nejméně známé. Naše erotické drama totiž zahrnuje texty, které Gombrowicz psal za svého pobytu v Argentině, a to nikoli polsky, ale ve španělštině. Drobné povídky, črty či úvahy (přesné hranice žánrů se zde autorovy silně rozmývají) tvořil pravidelně, pod pseudonymem Jorge Alejandro. Všímal si v nich jak svých oblíbených témat (mužský vs. ženský svět, polskost, láska a erotika, masky, za nimiž se člověk skrývá), tak latinskoamerického temperamentu a způsobu života. Je v nich tradičně kousavý a ironický, ale i až nepříjemně provokující, jde-li o otázky, k nimž směřuje čtenářovo přemýšlení nad textem.

 

Osm textů, které tvoří Naše erotické drama, našla autorova manželka Rita Gombrowicz v roce 1979. Sám Gombrowicz je chtěl po válce uspořádat v ucelenou publikaci a vydat, knihu však v této podobě poprvé vydalo až krakovské Wydawnictwo Literackie v roce 2003. Zajímají-li vás argentinské osudy známého spisovatele, nahlédněte do monografie Argentyńskie przygody Gombrowicza, kterou v roce 2005 vydala mladá polská badatelka Klementyna Suchanow. Vcelku dobře jsou známy Gombrowiczovy kontakty jak s argentinskou, tak evropskou polskou emigrací, autorka však shromáždila velké množství materiálů týkajících se Gombrowiczovy spolupráce s místním tiskem či dobové domácí ohlasy na jeho tvorbu, na jejichž základě rekonstruovala obraz role Witolda Gombrowicze v argentinském kulturním životě. Za klíčové pokládá španělské vydání Gombrowiczova předválečného románu Ferdydurke (v Argentině vyšlo v r. 1947), které podle ní nalezených ohlasů vyvolalo (na rozdíl od běžně tradovaného přesvědčení, že argentinskými vodami prošumělo vcelku bez povšimnutí) upřímný zájem četných argentinských kritiků i čtenářů. Sám Gombrowicz ostatně ve svém Testamentu (Hovory s Dominicquem de Roux) odpovídá na otázku, jaké byly jeho vztahy s argentinskými spisovateli, takto:

 

„Žádné. O jakéms takéms vztahu by se vlastně dalo mluvit až teprve po vydání Ferdydurke, když už jsem měl za sebou sedm let v Argentině. (...) Ostatně dílo jako Ferdydurke muselo být nejprve potvrzeno Paříží, bez toho by mě uznat nemohli. Já a skupina mladých spisovatelů, kteří spolupracovali na překladu, jsme tento mocný pamflet pustili do světa v atmosféře spíše frivolní. Ferdydurke si našla určité množství přívrženců hlavně mezi mladými lidmi, měla také mnoho recenzí v tisku, ale nakonec z toho nebylo vůbec nic. V tu dobu jsem začal pracovat v Banco Polaco, a tak odpadl poslední motiv, který mě mohl pojit s argentinskou literaturou, totiž perspektiva tu a tam si vypůjčit peníze.“

 

Svědectvím o drsné cestě za argentinskou obživou polského spisovatele je mj. výbor Naše erotické drama. Gombrowicz v něm obsažené texty publikoval v letech 1944–1945 v časopise Aquí Está, české vydání připravila – podobně jako výše zmíněný Testament – Revolver Revue.

 

-mb-

09. 09. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147102 návštěv, dnes zatím 496 (4 online).