NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Překladatelská soutěž Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Katedry anglistiky a amerikanistiky, germanistiky, romanistiky a slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašují IV. ročník PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVEZITY V OSTRAVĚ.

 

Soutěže se mohou zúčastnit studenti všech filozofických a pedagogických fakult České a Slovenské republiky bez ohledu na ročník a studijní obor. Je vyhlašována ve dvou kategoriích: překlad neliterárního (populárně-naučného nebo publicistického) textu v rozsahu 7–10 normostran a překlad literárního textu v rozsahu 7–10 normostran u prózy a 30-40 veršů u poezie.  

 

Překládán je text do mateřského jazyka soutěžícího (tedy češtiny či slovenštiny) z těchto cizích jazyků: angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, italštiny, ruštiny a polštiny. Do soutěže se studenti mohou zapojit i s překlady z jiných jazyků, je však třeba, aby ke své práci přiložili jeden stručný odborný posudek specialisty na příslušný jazyk.

 

Termín odevzdání překladů je 31. leden 2009.

 

Všichni účastníci soutěže obdrží certifikát o účasti v soutěži, nejlepší práce budou oceněny čestným uznáním. Ta budou slavnostně předána v rámci "Dne s překladem" v březnu 2009 na Ostravské univerzitě, jehož součástí budou rovněž přednášky translatologů a překladatelů a překladatelské dílny. Ukázky z nejlepších překladů budou publikovány ve sborníku Translatologica Ostraviensia.

 

Podrobnosti včetně požadavků na podobu odevzdávaných textů a kontaktů na jednotlivé katedry OU, kam mají být texty zasílány, najdete na webových stránkách FF OU.

 

-red-

16. 09. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130315 návštěv, dnes zatím 149 (2 online).