NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

NOVÉ KNIHY: Herbertovská knihovnička

V dušičkové atmosféře jsme si připomínali alespoň jedno narození: minulou středu, 29. října, by Zbigniew Herbert oslavil své 84. narozeniny. Nejlepší příležitost podívat se, co nám přibylo v „Herbertovské knihovničce“.

 

Zbigniew Herbert: Mistrz z Delft

(Zeszyty Literackie, Warszawa 2008)


„Spośród wielkich Vermeer jest malarzem najbardziej zagadkowym. I jego życiorys składa się z samych znaków zapytania. (...) Jak to się stało, że nie zachował się po nim żaden rysunek, żaden szkic do obrazu, żaden obraz nie dokończony. (...) Nasuwa się podejrzenie, że to nie los, ale sam artysta zacierał świadomie ślady swej ludzkiej egzystencji. Był malarzem ciszy i światła. Światło zostało w jego obrazach. Reszta jest milczeniem.“ (Zeszyty Literackie)

Úvahy o nizozemském malíři, který dal jméno i celému souboru esejů, veršů a komentářů publikovaných v časopise Zeszyty Literackie, nás přivádí k jinému zamyšlení – jaké měl Vermeer štěstí, že dostal možnost zahladit po sobě stopy. Dnes by se mu to jistě nepodařilo. Sám rok Herberta je důkazem toho, že pro současnou (literární) vědu není žádný rukopis nebo poznámka na okraj v životopise umělce bez významu. Každá má své místo v archivu. Výbor Zeszytů ale má svou vnitřní logiku a legitimitu zajištěnou chronologií – texty ve čtvrtletníku postupně publikoval sám autor. Přečteme si tu jak jeho raný esej o Hamletovi, tak i několik méně známých veršů, například  „Z erotyków Pana Cogito”, ale můžeme se i ponořit do klidných vln herbertovské erudice i cestovatelské vášně, obdivu k antice a dalším kolébkám evropské kultury.

 

Herbert nieznany. Rozmowy

(Zeszyty Literackie, Warszawa 2008)

 

Čtvrtletník Zeszyty Literackie byl založen už roku 1982 v Paříži, časopis i jeho knihovničku řídí Barbara Toruńczyk. Jejím druhým herbertovským počinem je soubor Herbert nieznany. Rozmowy. Básník mluví „sám se sebou“, v knize najdeme i odpovědi na ankety, ale především rozhovory Renaty Gorczyńské, Adama Michnika nebo kněze Janusze Pasierba. Vedle klidných a pokorných kometářů vlastního díla najdeme i ostřejší hodnocení současnosti i minulosti, nejvíce pak v dialogu s Jackem Trznadlem. Rozhovor publikovaný také v knize Hańba domowa byl příčinou mnoha hádek a ostrých diskusí – Herbert v něm ostře napadl nejen všechny přisluhovače režimu, ale i ty, kdo na dobré cestě jen několikrát klopýtli.

 

Zbigniew Herbert: Wiersze zebrane

(a5, Kraków 2008)


„Zbigniew Herbert jest jednym z wielkich prawodawców naszej wyobraźni, wrażliwości i sumienia. Stworzył dzieło niezwykle bogate, wielowymiarowe, a zarazem spójne i przejrzyste niczym oszlifowany kryształ.“ (Andrzej Franaszek)

 

Kompletní vydání devítí sbírek Zbigniewa Herberta je dárkem jeho obdivovatele, čtenáře a básníka Ryszarda Krynického a vydavatelství a5 manželů Krynických. Navazuje na Wiersze wybrane z roku 2004, ale tentokrát se redaktor pokusil obejmout celé rozsáhlé básnické dílo, které doprovází reprodukce rukopisů autora i poznámky a vyjasnění Krynického. Nowofalovský básník a vydavatel nám dle svých slov dokonce představuje dílo v takovém tvaru, jak si ho představoval sám Herbert. „Herbert, pisząc swe wiersze, długo zastanawiał się nad ich miejscem w poszczególnych tomach.(…) Świadomie budował formę architektoniczną zarówno tomów, jak i poszczególnych wierszy. Notował wersy naprzemiennie: raz krótkie, niekiedy bardzo długie. Każdy, najdrobniejszy nawet szczegół był więc dla wydawcy źródłem cierpliwych i wnikliwych badań, i o ile tylko pozwalają na to możliwości typograficzne zachowany jest w postaci zamierzonej przez autora „Pana Cogito”.“ (ze stránek vydavatelství a5)

 

Cezary Dobies: Herbert w Toruniu
(Tako, Toruń 2008)


Poslední knihou z dnešní „Herbertovské knihovničky“ je příspěvek do životopisu Zbigniewa Herberta, tedy jeho části spojené s Toruní, kde básník žil na přelomu 40. a 50. let minulého století. Cezary Dobies, toruňský publicista a spisovatel, čerpal z korespondence a archivních materiálů, mluvil s pamětníky a pokusil se zrekonstruovat obraz Herberta v zrcadle Toruni a naopak. Jaký vliv mělo malebné gotické městečko na formování mladého básníka? Jak vznikaly první verše později publikované v „pozdním“ debutu Struna światła v roce 1956? Zajímavá regionální mytologie, kterou vyvolal nejen herbertovský rok 2008…

 

Oficiální portál Roku Herberta

 

Napsali jsme:

Do nového roku se Zbigniewem Herbertem

Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert: Několik veršů

Herbertovská knihovnička

 

 

Lucie Kněžourková

03. 11. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146042 návštěv, dnes zatím 491 (5 online).