NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Grube Ryby: Návštěva časů PRL-u

Mezi poněkud neobvyklými projekty, které působí na polském (nejen) knižním trhu, můžete najít i varšavské vydavatelství Grube Ryby. Tato společnost se snaží připomenout polskému mediálnímu konzumentovi absurdity z dob Polské lidové republiky. Vydává například noviny „Trybuna Ludu Reaktywacja“, jakýsi remake „Trybuny Ludu“, novin, jež vycházely v Polsku v 70. letech v největších nákladech. Byly plně podřízeny kontrole Polské sjednocené dělnické strany a po dobu své existence v letech 1948–1990 měly sloužit hlavně k prosovětské propagandě. V nové podobě a s pozměněným názvem mají připomenout absurditu tehdejších propagačních prostředků, pobavit čtenáře a také poukázat na nápadnou podobnost současných, tiskem využívaných nástrojů sloužících k ovlivnění veřejného mínění s těmi několik desítek let starými. „Trybuna Ludu Reaktywacja“ je totiž dvouměsíčníkem, ve kterém jsou přetiskovány články ze staré „Trybuny“. Každé číslo obsahuje výběr textů vždy za období pěti let existence „Trybuny“. Například do prvního vydání současné „Reaktywacje“ tak byly zařazeny informace z politického, kulturního, ekonomického i sportovního života PRL-u z let 1948–1952.

 

Z dílny vydavatelství Grube Ryby pochází i filmová edice sestavená z archivních materiálů Dílny barevných a dokumentárních filmů PLR, výběr nazvaný Nejvtipnější filmové kroniky z Československa 1940/50 nebo film věnovaný příběhu Lecha Walęsy. Zajímavý je také dokumentární snímek Praha 1968 připomínající intervenci vojsk Varšavské dohody, která pohřbila pokus o demokratizaci režimu v Československu. Ve filmu byl použit materiál pořízený československými filmaři, po dlouhou dobu neznámý a nedostupný, který autorům poskytl Krátký film Praha. Devět dílů filmových vzpomínek ze 40. až 80. let je pak věnováno svérázně pojatému pohledu na polskou historii. Série nazvaná Propaganda PRL-u. Nejvtipnější Polské filmové kroniky s jemnou dávkou nadsázky a humoru prezentuje archivní materiál vybraný z dobové produkce Polské filmové kroniky, jakési obdoby našich Československých filmových týdeníků.

 

K dalším aktivitám vydavatelství patří nejen knižní produkce, ale i prezentace „čímkoli“ originálních filmů či zahraničních tvůrců (za všechny uveďme španělské drama Granatowy Prawie Czarny, kolumbijský snímek Rosario Tijeras anebo australský takřka tarantinovský příběh „lovce lidí“ Chopper).

 

Vydavatelství Grube Ryby

 

-ml-

11. 11. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146680 návštěv, dnes zatím 74 (5 online).