NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Herbert a Zahradníček

Ve čtvrtek 20. listopadu od 18.00 se v pražském Polském institutu představí dva básníci, které zdánlivě spojuje jen nemnohé. Pokřtěna bude kniha Ze země pana Nikoho, která přináší výběr z básnické tvorby Poláka Zbigniewa Herberta a Čecha Jana Zahradníčka. S podtitulem Dva středoevropští básníci tváří v tvář totalitě ji v těchto dnech vydává nakladatelství Dokořán.

 

Jana Zahradníčka si čeští čtenáři spojí se spirituální poezií živenou neochvějnou jistotou křesťanské víry v Boha, Zbigniew Herbert je tvůrcem proslulého lyrického hrdiny pana Cogito, zdánlivě obyčejného člověka, který s humorem, ironií, ale místy i jemnou dávku patosu čelí tváří v tvář hrozbám i výzvám 20. století. Právě "základní existenciální zkušenost středoevropského historického údělu v poválečném období", tedy totalitní systém z podtitulu knihy, je podle editorů publikace tím vodítkem, které oba básníky spojuje. Netradiční pohled na Zahradníčka a Herberta je veden právě touto místy ironickou, místy až metafyzickou reflexí zla, ať už toto zlo spojíme s totalitou či jinou jeho podobou. Ne nadarmo se Josef Mlejnek v úvodu odvolává na Alaina Besançona a jeho úvahu nad specifiky zla (nejen) v dějinách dvacátého století: zlo neustále proměňuje svou podobu, je plíživě nezachytitelné, podivně smísené s dobrem, nedá se snadno odsoudit. Na totalitu však lze nahlížet i jinými měřítky - stejně jako se Zahradníček v Žalmu roku dvaačtyřicátého vyslovil proti nacistickému bezpráví, tak se např. v La Salettě vyznává z obavy, že český národ neprošel zkouškami válečnými i těsně poválečnými směrem k naději a katarzi, ale k falešné utopii a "materialistické totalitě" (jak píše příhodně k tématu nové publikace na jiném místě Jaroslav Med). Jak si s takovým dědictvím poradit i po desítkách let se pokouší ukázat básník o generaci mladší, pocházející z jiného kulturního prostředí - Zbigniew Herbert. Výbor Ze země pana Nikoho přináší Zahradníčkovu sbírku Znamení moci a vybrané Herbertovy verše, zejména z cyklů o panu Cogito.

 

Ze země pana Nikoho

Zbigniew Herbert / Jan Zahradníček: Dva středoevropští básníci tváří v tvář totalitě

(Dokořán, Praha 2008, vybrali Josef Mlejnek a Maciej Ruczaj, překlad básní Zbigniewa Herberta Miroslav Červenka, Jiří Červenka, Vlasta Dvořáčková, Miloš Doležal)

Polský institut

Nakladatelství Dokořán

 

Michala Benešová

18. 11. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130506 návštěv, dnes zatím 340 (1 online).