NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Zpřístupnění sbírek pařížské „Kultury”

I díky rozhodnutí Henryka Giedroycie, bratra a blízkého spolupracovníka Jerzy Giedroycie, budou moci badatalé blíže poznat a využívat celou pozůstalost Instytutu Literackiego „Kultura”. Dnes byla slavnostně zahájena spolupráce Národní knihovny (Biblioteka Narodowa) a Hlavního ředitelství státních archivů (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) na inventarizaci a konzervaci sbírek, které se nachází v Maisons-Laffitte. Katalog by měl být dostupný i na internetu, zároveň odborníci rozhodnou, jak rozsáhlý soubor přechovávat, chránit, ale samozřejmě také zpřístupnit zájemcům. Kromě materiálů spojených s historií samotného Institutu jsou v budoucím archivu také části pozůstalosti Witolda Gombrowicze nebo Konstanty Jeleńského a další cenné dokumenty.
 
Instytut Literacki
vznikl jako vydavatelství pro demobilizované vojáky Andersovy armády v Římě v roce 1946, o rok později se přestěhoval do Paříže. Od počátku ho řídil Jerzy Giedroyc, který se také snažil o absolutní finanční i názorovou nezávislost nakladatelství i časopisu Kultura, vycházejícího od roku 1947. O šest let později se v nově založené Bibliotece „Kultury“ objevil Gombrowiczův Trans-Atlantyk a Ślub. Kultura otevřela prostor pro konfrontaci názorů polské emigrace i intelektuálů, kteří zůstali v PLR; pašovaná do komunistického státu představovala možnost setkat se s nejnovějšími díly polských i světových spisovatelů, publicistů a dalších osobností. Giedroyc vždy dbal o vysokou úroveň publikací a příspěvků. Mezi jeho nejbližší spolupracovníky patřili Zofia a Zygmunt Hertz, Józef Czapski a na počátku také Gustaw Herling-Grudziński.

 

Zdroj: Instytut książki

 

-lk-

26. 11. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1149535 návštěv, dnes zatím 72 (5 online).