NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

NOVÉ KNIHY: O polské kinematografii

Tadeusz Lubelski: Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty

(VIDEOGRAF II, 2008)

 

Ti z nás, kteří se chtěli něco více dozvědět o polské kinematografii, museli většinou sáhnout po jednotlivých textech o konkrétních režisérech nebo celých proudech, ale ještě nikdy jsme neměli možnost prolistovat celých sto let polské kinematografie. Jistě, na trhu jsou k dostání publikace typu Kino polskie (Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004) Marka Haltofa, Američana, který se specializuje na polskou kinematografii. Ve své „učebnici“ se však tento autor neubrání omezujícímu pohledu z vnějšku – mnohé zjednodušuje, často se soustředí jen na interpretaci konkrétních filmů a nejednou mu schází celý kulturně-historický kontext filmových událostí. Před rokem vydaná kniha Historia kina polskiego pod redakcí Tadeusze Lubelského a Konrada J. Zarębského (Stowarzyszenie Filmowców Polskich, 2007) skvěle poslouží jako doplnění informací těm, kteří už vědí, kým byl Józef Lejtes, kolik filmů natočili Poláci během druhé světové války a proč je rok 1960 tak významný pro národní kinematografii. Z celé historie autoři vybrali ty nejdůležitější momenty a jim věnovali vždy dvě až tři stránky textu. Pak už zůstává jen několik desítek let stará šestisvazková Historia filmu polskiego Jerzyho Toeplitze a Rafała Marszałka.

 

Ve středu 17. prosince se uskutečnilo předvánoční setkání s Tadeuszem Lubelským, autorem nové publikace, která se objeví na trhu začátkem příštího roku. Kniha Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty byla vydána u příležitosti oslav 100 let kinematografie v Polsku a svým způsobem se jedná o přelomové dílo. Ne proto, že by autor pohlížel na polskou kinematografii z „jiného“ úhlu pohledu nebo se snažil přehodnotit ceněné filmy a režiséry. Lubelski nám představuje obšírnou historii polské kinematografie očima Poláka, který zná a má rád „své“ filmy a chápe kinematografii jako součást národní historie a kultury (zdůrazněme, že autor se věnuje problematice už více než 30 let). Čtenář se na 620 stranách seznámí nejen s nejvýznamnějšími režiséry, filmy a proudy, ale dozví se také mnohé o animaci, nezávislé kinematografii či dokumentárních a experimentálních filmech. Kniha je sestavena chronologicky, avšak jednotlivé oddíly se prolínají – ze sedmé kapitoly se vracíme do páté, kde jinde předbíháme do budoucnosti. Perfektní logické členění na kapitoly a podkapitoly pomůže třídit vědomosti, ale sám autor často upozorňuje na přesahy z jednoho „šuplíku“ do druhého. Zásadní část knihy je samozřejmě věnována poválečné kinematografii a především třem nejdůležitějším obdobím – Polské škole, Mladé kultuře a Morálnímu neklidu. Mnohem méně místa se bohužel dostalo současné tvorbě, takže na střízlivý pohled na to nejnovější v polském filmu si budeme muset ještě počkat.

 

Kniha obsahuje celou řadu fotografií (bohužel jen černobílých), poznámky pod čarou jsou umístěny průběžně na každé stránce a na samém konci se nachází bohatá bibliografie. Znamenité je i grafické řešení obálky – fotografie režisérů, kteří reprezentovali Polsko v roce 1990 na festivalu v Cannes (Andrzej Żuławski, Andrzej Wajda, Agnieszka Holland, Roman Polański, Ryszard Bugajski, Krysztof Kieślowski a na snímku „Wielki Nieobecny“ Tadeusz Konwicki). Ti, kteří dostanou chuť na opožděný povánoční dárek pod stromeček, neudělají žádnou chybu, sáhnou-li po této publikaci.

 

-hm-

22. 12. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147103 návštěv, dnes zatím 497 (3 online).