NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

NOVÉ KNIHY: Za Stadionem desetiletí

Co spojuje architektonický svéráz 50. let, oslavu moci komunistického režimu, bazarové asijské mraveniště, netradiční kulturní happeningy i upálení Ryszarda Siwce? Stadion desetiletí ve Varšavě zmizel během podzimu z reálné mapy města, na jeho místě by měl vyrůst nový národní fotbalový stánek, ale jako nenapodobitelný fenomén zůstane v paměti Poláků živý ještě mnoho let. Jeho svéráznou atmosféru se pokusili zachytit i autoři nezvyklé knížky Stadion X. Miejsce, którego nie było, již pod redakcí Joanny Warszy vydala korporace Ha!art. Mozaika esejů, úvah a vzpomínek se snaží ukázat Stadion desetiletí jako historický, kulturní i společenský fenomén, do něhož se originálně a symptomaticky otiskla každá z dekád druhé poloviny minulého století. Stadion byl postaven v letech 1954–1955 k uctění desátého výročí zveřejnění manifestu Polského výboru národního osvobození, prosovětské odpovědi na činnost londýnské vlády Stanisława Mikołajczyka, které připadlo na 22. července 1954. Jeho tehdejší oficiální název zněl Stadion desetiletí Červencového manifestu. Měl oslavit „nové Polsko“ a jeho cestu ke šťastné socialistické minulosti, byť se v jeho základech ocitlo leccos z ruin staré předválečné Varšavy. Dlouhá léta sloužil sportu (a pamětníci ještě dlouho vzpomínali, jak když se někdy fotbalové prodloužení příliš protáhlo, svítili diváci na hrací plochu loučemi, neboť stařičkému stadionu chybělo umělé osvětlení). Pak se jeho nenapodobitelný tvar mělké prolákliny proměnil v jeviště četných národních oslav a slavností (při jedné z nich, celonárodních dožínkách, se v sektoru č. 13 dne 8. září 1968 na protest proti okupaci Československa zapálil Ryszard Siwiec). Když se stal stadion v 80. letech pro sport definitivně nevyužitelný, na čas zpustl. Laciná bazarová konjunktura počátku 90. let jej však rychle proměnila v ráj nakupujících, když jeho okolí zaplnila vietnamskými a ukrajinskými stánky se zbožím nejrůznějšího druhu a pochybného původu. Samotná plocha stadionu a jeho ochozy mezitím zdárně zarůstaly travou a pomalu se rozpadaly. Sem tam se jeho slávu snažily oživovat neotřelé kulturní akce, které využívaly takřka makabrózního vzhledu místa a jeho specifické atmosféry, občas se jeho ruinami prodíral některý z archeologických nadšenců, pátrajících v jeho zdivu po pokladech středověké Varšavy. Ještě před nedávnem mohl návštěvník zažít tento tristní pohled, stánkaře definitivně vyhnalo až blížící se fotbalové mistrovství Evropy a snaha polské vlády nahradit nefunkční stadion novým areálem.

 

Publikace Stadion X. Miejsce, którego nie było chce ukázat především pozdní život tohoto „města ve městě“ (například i připomenutím jedné z kulturních performancí Podróż do Azji – spacer akustyczny po Stadionie X-lecia, které stadion, i díky již zmíněné Joanně Warsze, v posledních letech alespoň na malou chvíli oživily). Kniha není tradičním obrazovým průvodcem po historicky zajímavém místě, ačkoli grafická úprava i řada fotografií svědčí o pečlivé přípravě. Naopak, je knížkou určenou ke čtení, jejíž jednotlivé eseje se věnují i tématům, která mohou promlouvat jen k těm, kteří specifickou atmosféru Stadionu desetiletí sami pamatují – Marek Ostrowski, Barbara Sudnik-Wójcikowska a Halona Galera se na stadion dívají očima botaniků, pro něž neznamenalo prozelenání tribun jen symbol zkázy, hudebník Benjamin Cope zase se zájmem naslouchá rytmům kulturní globalizace nesoucím se z nejvyšších ochozů. Možná i proto vyšla knížka jen v tisícovém nákladu, je však zachycením světa, který už si dnes můžeme připomínat jen z fotografií a filmů.

 

Joanna Warsza (red.): Stadion X. Miejsce, którego nie było

(Korporacja Ha!art, Warszawa 2008)

 

Stadion desetiletí ve fotografiích

 

Michala Benešová

19. 01. 2009

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1149535 návštěv, dnes zatím 72 (5 online).